• Dostarcza wiedzy i umiejętności praktycznych na temat zachowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, czemu służą liczne zdjęcia, rysunki, tabele i schematy zamieszczone w podręczniku oraz prezentacje.
  • Umożliwia prowadzenie interesujących zajęć lekcyjnych dzięki scenariuszom lekcji oraz materiałom prezentacyjnych zamieszczonym w multibooku.
  • Pozwala na sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy z wykorzystaniem sprawdzianów i kartkówek do większości lekcji.

Dla ucznia

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum

Autorzy: Anna Przybył, Jolanta Lauk

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum z serii „Edukacja dla bezpieczeństwa” pozwala opanować wiedzę zdobywaną na lekcjach, a liczne odwołania do sytuacji z życia pomagają odnaleźć jej zastosowanie w sytuacjach krytycznych.

  • Pomaga porządkować i utrwalać zdobywaną wiedzę dzięki zadaniom odnoszącym się do najważniejszych zagadnień omawianych na lekcji.
  • Ułatwia przyswojenie treści odległych doświadczeniu nastolatka dzięki atrakcyjnej formule zadań (krzyżówki, wykresy do uzupełnienia, zadania z lukami).
  • Pozwala połączyć zeszyt ćwiczeń z zeszytem przedmiotowym dzięki miejscu na notatkę na początku każdego tematu.

Zobacz także