SERIA

Chemia Nowej Ery

 • Umożliwia osiąganie najlepszych efektów nauczania dzięki stopniowaniu trudności wprowadzanych treści. W części 1. podręcznika trudny dział Wewnętrzna budowa materii poprzedzono działem Substancje i ich przemiany z obszerną częścią doświadczalną ułatwiającą zainteresowanie uczniów przedmiotem.
 • Pomocna w przygotowaniach uczniów do egzaminu gimnazjalnego już od pierwszych lekcji chemii dzięki nowym zeszytom ćwiczeń z dostępem do strony docwiczenia.pl.
 • Kształci umiejętność formułowania wniosków na podstawie obserwacji dzięki filmom z doświadczeń chemicznych zamieszczonych m.in. w e-booku i na stronie docwiczenia.pl oraz zadaniom To doświadczenie musisz znać i Niewielkie projekty – duże efekty! w zeszytach ćwiczeń.
 • Ćwiczy umiejętności m.in. obliczeniowe i zapisywania równań reakcji chemicznych dzięki różnorodnym zadaniom zamieszczonym w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń, zbiorze zadań i w formie interaktywnej na stronie ecwiczenia.pl.
 • Ułatwia nauczycielom weryfikację wiedzy uczniów i systematyczną kontrolę ich postępów dzięki m.in. diagnozie Przed egzaminem i diagnozie przedmiotowej.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oraz rozbudza zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki licznym materiałom prezentacyjnym – m.in. filmom do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach i multibookom – dostępnych na stronie dlanauczyciela.pl.

Dla ucznia

Chemia Nowej Ery. Część 1

Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 49/1/2009/2014
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część 1. w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 • Wspomaga rozwijanie umiejętności zapisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym doświadczeniom chemicznym, a dokładne instrukcje ich wykonania umożliwiają samodzielne i bezpieczne wykonywanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów.
 • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności dzięki zadaniom do każdego tematu.
 • Ułatwia opanowanie podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność dzięki Przypomnieniom z treściami koniecznymi do zrozumienia nowych zagadnień i infografikom przedstawiającym krok po kroku złożone procesy.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom nadprogramowym Wiem więcej.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści do zapamiętania z danej lekcji dzięki elementowi Nowe pojęcia.
 • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki elementom Chemia wokół nas i Czy wiesz, że… oraz licznym fotografiom zastosowań.

Chemia Nowej Ery. Część 2

Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 49/2/2009/2015
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część 2. obejmuje treści z chemii nieorganicznej. W atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 • Wspomaga rozwijanie umiejętności zapisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym doświadczeniom chemicznym, a dokładne instrukcje ich wykonania umożliwiają samodzielne i bezpieczne wykonywanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów.
 • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności dzięki zadaniom do każdego tematu.
 • Ułatwia opanowanie podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność dzięki Przypomnieniom z treściami koniecznymi do zrozumienia nowych zagadnień i infografikom przedstawiającym krok po kroku złożone procesy.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom nadprogramowym Wiem więcej.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści do zapamiętania z danej lekcji dzięki elementowi Nowe pojęcia.
 • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki elementom Chemia wokół nas i Czy wiesz, że… oraz licznym fotografiom zastosowań.

Chemia Nowej Ery. Część 1

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla gimnazjum

Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część 1. już od pierwszych lekcji przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego, pomagając rozwijać kluczowe umiejętności: opisywania doświadczeń chemicznych, zapisywania równań reakcji chemicznych i wykonywania obliczeń. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki zadaniom To doświadczenie musisz znać oraz Niewielkie projekty – duże efekty! 
 • Systematycznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego zamieszczanym na końcu działów: To było na egzaminie! oraz Test powtórzeniowy.
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki zadaniom Na dobry początek; rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą, czemu służą zadania Dla dociekliwych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki interesującym treściom połączonym z zadaniami – Korzystam z informacji.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych zadań, zdjęć, animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.

Chemia Nowej Ery. Część 2

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla gimnazjum

Autorzy: Małgorzata Mańska, Elżbieta Megiel

Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część 2. już od pierwszych lekcji przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego, pomagając rozwijać kluczowe umiejętności: opisywania doświadczeń chemicznych, zapisywania równań reakcji chemicznych i wykonywania obliczeń. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

 • Kształci umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki zadaniom To doświadczenie musisz znać oraz Niewielkie projekty – duże efekty! 
 • Systematycznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego dzięki zadaniom typu egzaminacyjnego zamieszczanym na końcu działów: To było na egzaminie! oraz Test powtórzeniowy.
 • Umożliwia skuteczne utrwalenie podstaw chemii dzięki zadaniom Na dobry początek; rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą, czemu służą zadania Dla dociekliwych.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dzięki interesującym treściom połączonym z zadaniami –Korzystam z informacji.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych zadań, zdjęć, animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
Chemia Nowej Ery. Część 3

Chemia Nowej Ery. Część 3

Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 49/3/2010/2015
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część 3. obejmuje treści z chemii organicznej. W atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem.

 • Wspomaga rozwijanie umiejętności zapisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym doświadczeniom chemicznym, a dokładne instrukcje ich wykonania umożliwiają samodzielne i bezpieczne wykonywanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów.
 • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności dzięki zadaniom do każdego tematu.
 • Ułatwia utrwalenie podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność dzięki Przypomnieniom z treściami koniecznymi do zrozumienia nowych zagadnień.
 • Jest pomocny w zrozumieniu i zapamiętaniu nowych wiadomości, czemu służą infografiki ilustrujące zastosowania związków chemicznych.
 • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom nadprogramowym Wiem więcej.
 • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych definicji do zapamiętania z danej lekcji dzięki elementowi Nowe pojęcia.
 • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki elementom Chemia wokół nas i Czy wiesz, że… oraz licznym fotografiom zastosowań.
 • Doskonale sprawdza się podczas powtarzania wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym dzięki zestawieniu wszystkich poznanych rodzajów reakcji chemicznych.
przejdź do sklepu
Chemia w zadaniach i przykładach

Chemia w zadaniach i przykładach

Zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum

Autorzy: Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło

Zbiór zadań z repetytorium dla gimnazjum „Chemia w zadaniach i przykładach” to rozwiązanie wspierające naukę chemii z lekcji na lekcję, jak i podczas przygotowań do egzaminu gimnazjalnego.

 • Jest pomocny w utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności z lekcji na lekcję dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Skutecznie wspiera opanowywanie różnych sposobów rozwiązywania zadań, zarówno obliczeniowych, jak i z problemowych dzięki przykładom opisanym krok po kroku.
 • Umożliwia kształcenie umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej dzięki zadaniom i treściom zamieszczonym w dziale Przygotowanie do konkursów chemicznych.
 • Doskonale sprawdza się podczas powtarzania wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym dzięki Repetytorium i ułatwia uczniom weryfikację umiejętności dzięki Testom z zadaniami typu egzaminacyjnego.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli chemii przygotowano:

 • 92 filmy - do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach,
 • multibooki,
 • multimedialny układ okresowy,
 • ponad 170 kartkówek, klasówek i sprawdzianów

oraz wiele innych materiałów dydaktycznych, m.in.: rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania programowe i klucze odpowiedzi do zeszytów ćwiczeń.

Rekomendowane dla Ciebie

Doświadczenia

Doświadczenia

Filmy do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach

92 filmy do trzech części podręcznika to doskonała pomoc w kształceniu umiejętności opisu doświadczeń chemicznych. Umożliwiają przeprowadzenie ciekawych lekcji chemii nawet w słabo wyposażonej pracowni chemicznej.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Multimedialne podręczniki dla nauczycieli

Wszystkie części podręcznika wzbogacają materiały dostosowane percepcji uczniów, m.in.: filmy do doświadczeń chemicznych, animacje i symulacje procesów. Ułatwiają rozbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotem.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

ukladokresowy.edu.pl

Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania z układu okresowego pierwiastków w szkole podstawowej. Jest wygodny do stosowania w codziennej pracy i przyciąga uwagę uczniów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także