• Umożliwia nauczanie fizyki w sposób tradycyjny, a zarazem atrakcyjny i zrozumiały dla uczniów dzięki przedstawianiu zagadnień według klasycznej metody, z przykładami z życia codziennego, a także prezentowaniu procesów i zjawisk fizycznych za pomocą infografik zawartych w podręcznikach i nowych zeszytach ćwiczeń, oraz materiałom multimedialnym w e-bookach i multibookach.
 • Kształci umiejętność rozwiązywania różnych typów zadań dzięki przykładom krok po kroku i zadaniom do samodzielnego rozwiązania w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań oraz interaktywnym zadaniom w e-ćwiczeniach.
 • Uczy planowania i wykonywania doświadczeń fizycznych dzięki wielu propozycjom eksperymentów, możliwych do wykonania również w domu z wykorzystaniem zwykłych przedmiotów.
 • Ułatwia indywidualizację nauczania dzięki umożliwiającym pracę z uczniami o różnych umiejętnościach i poziomie wiedzy elementom, jak znajdujące się w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń i zbiorze zadań zadania o różnym poziomie trudności, wskazówki ułatwiające ich rozwiązywanie czy oznaczone treści rozszerzające.
 • Umożliwia efektywne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, które zapewniają różne elementy powtórzeniowe zawarte w podręcznikach, zbiorze zadań i nowych zeszytach ćwiczeń, a także diagnoza przedmiotowa.

Dla ucznia

Spotkania z fizyką. Część 1

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 93/1/2009/2015
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Podręcznik dla gimnazjum „Spotkania z fizyką” cz. 1 umożliwia łagodne wprowadzenie uczniów w zagadnienia fizyki – od działów „Oddziaływania” i „W świecie materii” – bez konieczności stosowania aparatu matematycznego na początku nauki.

 • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata, m.in. dzięki opisowo przekazywanym treściom, nowoczesnym infografikom czy interesującym informacjom zawartym w elemencie A to ciekawe.
 • Umożliwia skuteczną naukę rozwiązywania zadań, dzięki rozwiązanym Przykładom i zadaniom różnego typu do samodzielnej pracy.
 • Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, poprzez wykorzystanie elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, jak Nowe pojęcia, Rozwiąż zadania i Podsumowanie działu składające się z przypomnienia teorii i Testu.
 • Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania, dzięki zilustrowanym Doświadczeniom do samodzielnego wykonania przez ucznia w domu lub skromnie wyposażonej pracowni, oraz przykładom i ilustracjom ukazującym związki fizyki z życiem codziennym.

Spotkania z fizyką. Część 2

Podręcznik do fizyki dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 93/2/2010/2015
Autorzy: Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

Podręcznik dla gimnazjum „Spotkania z fizyką” cz. 2 przybliża w prosty i zrozumiały sposób nowe ciekawe zjawiska fizyczne dotyczące działów "Dynamika", "Praca, moc, energia" i "Termodynamika".

 • Ułatwia zrozumienie zjawisk fizycznych i rozbudza ciekawość świata m.in. dzięki opisowo przekazywanym treściom, nowoczesnym infografikom czy interesującym informacjom zawartym w elemencie A to ciekawe.
 • Umożliwia skuteczną naukę rozwiązywania zadań dzięki rozwiązanym Przykładom i zadaniom różnego typu do samodzielnej pracy.
 • Ułatwia utrwalenie wiedzy i przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystanie elementów powtórzeniowych zamieszczonych na koniec tematów i działów, jak Nowe pojęcia, Rozwiąż zadania i Podsumowanie działu składające się z przypomnienia teorii i Testu.
 • Pokazuje fizykę jako naukę bliską życiu i zachęca do jej poznawania dzięki zilustrowanym Doświadczeniom do samodzielnego wykonania przez ucznia w domu lub skromnie wyposażonej pracowni, oraz przykładom i ilustracjom ukazującym związki fizyki z życiem codziennym.

Spotkania z fizyką. Część 1

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla gimnazjum

Autorzy: Bartłomiej Piotrowski

Nowy zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „Spotkania z fizyką” cz. 1 pozwala rozwijać kluczowe umiejętności –  planowania i wykonywania prostych doświadczeń oraz rozwiązywania różnych typów zadań.

 • Kształci umiejętności planowania i wykonywania prostych doświadczeń, za pomocą Dziennika laboratoryjnego oraz Zadań doświadczalnych.
 • Pozwala pracować z uczniami potrzebującymi więcej ćwiczeń oraz tymi, którzy szukają zadań nietypowych lub o wyższym stopniu trudności, dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematycznie przygotowywać się do egzaminu gimnazjalnego, poprzez wykorzystanie takich elementów, jak: To było na egzaminie!, Test przekrojowy oraz Testy powtórzeniowe.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł i analizowania informacji przedstawionych w różnej formie, dzięki elementowi Korzystam z informacji zawierającemu ciekawe treści połączone z zadaniami sprawdzającymi opanowanie niezbędnych umiejętności.
 • Odsyła do dodatkowych zadań, przykładów, doświadczeń oraz filmów z doświadczeniami, za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.

Spotkania z fizyką. Część 2

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla gimnazjum

Autorzy: Bartłomiej Piotrowski

Nowy zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum „Spotkania z fizyką” cz. 2 pozwala kontynuować rozwój kluczowych umiejętności –  planowania i wykonywania prostych doświadczeń oraz rozwiązywania różnych typów zadań.

 • Kształci umiejętności planowania i wykonywania prostych doświadczeń, za pomocą Dziennika laboratoryjnego oraz Zadań doświadczalnych.
 • Pozwala pracować z uczniami potrzebującymi więcej ćwiczeń oraz tymi, którzy szukają zadań nietypowych lub o wyższym stopniu trudności, dzięki zadaniom Na dobry początek oraz Dla dociekliwych.
 • Pomaga systematycznie przygotowywać się do egzaminu gimnazjalnego, poprzez wykorzystanie takich elementów, jak: To było na egzaminie!, Test przekrojowy oraz Testy powtórzeniowe.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności korzystania ze źródeł i analizowania informacji przedstawionych w różnej formie, dzięki elementowi Korzystam z informacji zawierającemu ciekawe treści połączone z zadaniami sprawdzającymi opanowanie niezbędnych umiejętności.
 • Odsyła do dodatkowych zadań, przykładów, doświadczeń oraz filmów z doświadczeniami, za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum

Autorzy: Marcin Braun, Grażyna Fracuz-Ornat, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Elżbieta Kuźniak, Maria Nowotny-Różańska

Zbiór zadań z fizyki dla gimnazjum pozwala utrwalić i poszerzyć wiedzę ze wszystkich zagadnień realizowanych w gimnazjum, a także niektórych dodatkowych, oraz pogłębić umiejętności  zdobyte w trakcie pracy z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń.

 • Rozwija umiejętności praktyczne dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności oraz opatrzonym wskazówkami 45 propozycjom doświadczeń.
 • Ułatwia pełniejsze zrozumienie zagadnień dzięki Przykładom z rozwiązanymi zadaniami, często różnymi sposobami.
 • Zachęca do samodzielnej pracy i pogłębiania wiedzy na dany temat dzięki propozycjom projektów.
 • Pozwala na wygodną pracę dzięki czytelnemu układowi treści z odwołaniami do szczegółowych wymagań podstawy programowej oraz odpowiedziom do wszystkich zadań.
 • Zapewnia skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki zadaniom egzaminacyjnym różnego typu, a także przypomnieniom najważniejszych wiadomości z zakresu gimnazjum.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Na portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele korzystający z serii „Spotkania z fizyką” znajdą:

 • generatory testów z zadaniami do wszystkich części podręcznika,
 • ponad 100 scenariuszy lekcji, wskazówek metodycznych i kart pracy,
 • multibooki do wszystkich części podręcznika

oraz materiały z docwiczenia.pl, program nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania, rozwiązania zadań i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Zawierają materiały multimedialne skorelowane z podręcznikami, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania: filmy, animacje, symulacje, pokazy slajdów, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Generatory testów

Generatory testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generatory zawierają zadania o różnym poziomie trudności, podzielone na działy zgodnie z treścią podręczników. Narzędzie umożliwia ułożenie sprawdzianu z jednego bądź kilku tematów, automatycznie w dwóch grupach, z odpowiedziami.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Nauki fizyczne

Portal zawierający materiały i interaktywne narzędzia dydaktyczne umożliwiający prowadzenie Internetowych Klas Fizycznych.

Czytaj więcej

Zobacz także