• Wprowadza ucznia w świat systemów operacyjnych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dzięki treściom teoretycznym opowiedzianym w formie przejrzystego wykładu oraz ćwiczeniom umożliwiającym zastosowanie wiedzy w praktyce.
  • Daje podstawy do rozwijania wiedzy praktycznej nie tylko w zakresie użytkowania najbardziej popularnych programów (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych), ale również podjęcia samodzielnych prób programowania (język Logo, C++).
  • Umożliwia opanowanie treści kształcenia przy skromnych środkach finansowych na zakup oprogramowania bądź wręcz przy ich braku dzięki przedstawienie zagadnień z wykorzystaniem wolnego oprogramowania OpenOffice dla różnych systemów operacyjnych (Windows, Mac OS, Linux). 

Dla nauczyciela

Zobacz także