SERIA

English Explorer New

 • Umożliwia poznawanie świata i poszerzanie horyzontów kulturowych dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.
 • Rozwija motywację uczniów: malownicze strony otwierające rozdziały oraz filmy z kartami pracy Video Worksheet pobudzają ich ciekawość.
 • Łączy naukę języka angielskiego z poznawaniem innych dziedzin wiedzy za pomocą nieszablonowych lekcji wykorzystujących metodę CLiL.
 • Gwarantuje systematyczny rozwój kompetencji. Regularne sekcje powtórzeniowe Reviews konsekwentnie utrwalają znajomość wprowadzanego słownictwa oraz zagadnień gramatycznych.
 • Skłania do praktycznego zastosowania nowych struktur w różnorodnych ćwiczeniach leksykalnych.
 • Uczy prawidłowej wymowy dzięki słowniczkowi z transkrypcją fonetyczną.
 • Ułatwia naukę gramatyki, oferując klarowne streszczenie zagadnień gramatycznych w języku polskim.
 • Równomiernie kształci wszystkie sprawności językowe, a dedykowane sekcje Writing dodatkowo zaznajamiają z formami wypowiedzi pisemnych, które są wymagane na egzaminie.
 • Przedstawia standardy egzaminu gimnazjalnego, w sekcji Explore More zapoznając uczniów ze wszystkimi obowiązującymi typami zadań egzaminacyjnych.
 • Zasoby dostępne online zawierają wszystkie komponenty niezbędne w pracy nauczyciela: nagrania, audioskrypty, dokumentację szkolną, testy i dodatkowe zadania leksykalno-gramatyczne, umożliwiające indywidualizację nauczania.

Elementy serii

English Explorer New. Część 2

English Explorer New. Część 2

Podręcznik do języka angielskiego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 686/2/2014/2015
Autorzy: Helen Stephenson

Podręcznik „English Explorer New 2” do nauki języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Edycja z 2015 roku jest zgodna z Rozporządzeniem MEN z 2015 roku oraz spełnia wymóg wieloletniości.

 

 • Stwarza okazje do poznawania świata i poszerzania horyzontów kulturowych dzięki autentycznym tekstom o tematyce National Geographic.
 • Rozwija motywację uczniów: fascynująca grafika i zdjęcia pobudzają ich ciekawość.
 • Łączy naukę języka angielskiego ze zgłębianiem innych dziedzin wiedzy za pomocą nieszablonowych lekcji wykorzystujących metodę CLiL.
 • Gwarantuje systematyczny rozwój kompetencji. Regularne sekcje powtórzeniowe Review konsekwentnie utrwalają znajomość wprowadzanego słownictwa oraz zagadnień gramatycznych.
 • Skłania do praktycznego zastosowania nowych struktur w przekrojowych ćwiczeniach leksykalnych.
 • Ułatwia naukę gramatyki, dodatkowo prezentując najważniejsze zagadnienia po polsku, zebrane w formie klarownego kompendium wiedzy Grammar Explorer.
 • Kształci prawidłową wymowę dzięki słowniczkowi z transkrypcją fonetyczną.
 • Równomiernie kształci wszystkie sprawności językowe, a dedykowane sekcje Writing dodatkowo zaznajamiają z tymi formami wypowiedzi pisemnych, które są wymagane na egzaminie.
 • Przedstawia standardy egzaminu gimnazjalnego, w sekcji Skills Practice zapoznając uczniów ze wszystkimi obowiązującymi typami zadań egzaminacyjnych.
 • Wszystkie nagrania do podręcznika są dostępne online na stronie internetowej www.dlanauczyciela.pl. 
English Explorer New. Część 2

English Explorer New. Część 2

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla gimnazjum

Autorzy: Jane Bailey, Helen Stephenson

Zeszyt ćwiczeń „English Explorer New 2” do nauki języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych (edycja z 2015 roku) gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim.

 

 • Pobudza ciekawość i rozwija motywację uczniów za pomocą kart pracy Video Worksheet do filmów National Geographic oraz autentycznych tekstów o tematyce National Geographic, stanowiących podstawę lekcji Reading Explorer.
 • Umożliwia solidne, wszechstronne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, w sekcji Skills Practice zapoznając uczniów ze wszystkimi obowiązującymi typami zadań egzaminacyjnych, a następnie ćwicząc potrzebne umiejętności w sekcjach Explore More oraz Extra Activities.
 • Gwarantuje systematyczne utrwalanie poznanych na lekcji zagadnień dzięki różnorodnym ćwiczeniom Grammar Practice i Vocabulary Practice oraz regularnym sekcjom powtórzeniowym Review.
 • Wszystkie nagrania do zeszytu ćwiczeń są dostępne online na stronie internetowej wydawnictwa: http://www.nowaera.pl/angielski/strefa-ucznia-jezyk-angielski.html.
English Explorer New. Część 3

English Explorer New. Część 3

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla gimnazjum

Autorzy: Jane Bailey, Helen Stephenson

Zeszyt ćwiczeń „English Explorer New 3” do nauki języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych (edycja z 2015 roku) gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim.

 

 • Pobudza ciekawość i rozwija motywację uczniów za pomocą kart pracy Video Worksheet do filmów National Geographic oraz autentycznych tekstów o tematyce National Geographic, stanowiących podstawę lekcji Reading Explorer.
 • Umożliwia solidne, wszechstronne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, w sekcji Skills Practice zapoznając uczniów ze wszystkimi obowiązującymi typami zadań egzaminacyjnych, a następnie ćwicząc potrzebne umiejętności w sekcji Explore More.
 • Gwarantuje systematyczne utrwalanie poznanych na lekcji zagadnień dzięki różnorodnym ćwiczeniom Grammar Practice i Vocabulary Practice oraz regularnym sekcjom powtórzeniowym Review.
 • Wszystkie nagrania do zeszytu ćwiczeń są dostępne online na stronie internetowej wydawnictwa: http://www.nowaera.pl/angielski/strefa-ucznia-jezyk-angielski.html.
English Explorer New. Część 4

English Explorer New. Część 4

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego dla gimnazjum

Autorzy: Jane Bailey, Helen Stephenson

Zeszyt ćwiczeń „English Explorer New 4” do nauki języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do egzaminu oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Edycja z 2015 roku oferuje zasoby dostępne online.

 

 • Pobudza ciekawość i rozwija motywację uczniów za pomocą kart pracy Video Worksheet do filmów National Geographic oraz autentycznych tekstów o tematyce National Geographic, stanowiących podstawę lekcji Reading Explorer.
 • Umożliwia solidne, wszechstronne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego, w sekcji Skills Practice zapoznając uczniów ze wszystkimi obowiązującymi typami zadań egzaminacyjnych, a następnie ćwicząc potrzebne umiejętności w sekcji Explore More.
 • Gwarantuje systematyczne utrwalanie poznanych na lekcji zagadnień dzięki różnorodnym ćwiczeniom Grammar Practice i Vocabulary Practice oraz regularnym sekcjom powtórzeniowym Review.
 • Wszystkie nagrania do zeszytu ćwiczeń są dostępne online na stronie internetowej wydawnictwa: http://www.nowaera.pl/angielski/strefa-ucznia-jezyk-angielski.html.

Przygotowanie do egzaminu

Exam Explorer

Repetytorium do gimnazjum - podręcznik wieloletni

Nr dopuszczenia: 21/5/2012/2017
Autorzy: Arek Tkacz, Dorota Ostaszewska, Ksymena Klemińska

Repetytorium „Exam Explorer” rzetelnie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego. Elastyczny sposób pracy z publikacją pozwala na dopasowanie do potrzeb uczniów, jednocześnie kładąc nacisk na rozwój  umiejętności pisania, trening środków językowych i praktyczną naukę języka angielskiego.

 • Nowa wersja popularnego repetytorium w pełni dostosowana do wieloletniości.
 • Tematy leksykalne opracowano w przejrzysty i przyjazny sposób, aby wspomagać rozwój umiejętności językowych.
 • Sekcja dotycząca tworzenia form pisemnych ułatwia poznanie i opanowanie najważniejszych aspektów konstruowania wypowiedzi takich jak treść, spójność i logika wypowiedzi, poprawność językowa oraz zakres użytych środków językowych.
 • Gramatykę przedstawiono w klarowny i przystępny sposób, ułatwiający zrozumienie reguł.
 • Duży nacisk położono na środki językowe - słowotwórstwo, parafrazy, uzupełnianie zdań na podstawie podanych kluczowych słów oraz tłumaczenie.
 • Przykładowe pełne zestawy na poziom podstawowy i rozszerzony pomagają uczniowi oswoić się z formatem egzaminu.
 • Dodatkowe lekcje po egzaminie pomagają zorganizować pracę po egzaminie oraz poszerzają słownictwo i umiejętności komunikacyjne uczniów.
 • Sekcje „pod lupą” podpowiadają w jaki sposób z sukcesem stosować techniki egzaminacyjne.
 • GRATIS książka nauczyciela wraz z nagraniami dostępna online na www.dlanauczyciela.pl
przejdź do sklepu
Destination: Exam

Destination: Exam

arkusze egzaminacyjne do gimnazjum

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Publikacja „Destination: Exam” – Arkusze egzaminacyjne do gimnazjum, stanowi praktyczne przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi.

 • Pomaga oswoić się z formą egzaminu dzięki przykładowym arkuszom egzaminacyjnym dla poziomu podstawowego oraz rozszerzonego
 • Umożliwia przećwiczenie wszystkich typów zadań występujących na egzaminie maturalnym – również tych sprawdzających rozumienie ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym na stronie internetowej.
 • Pozwala uczniowi sprawdzić samodzielnie stan swojej wiedzy dzięki zamieszczonemu na końcu kluczowi odpowiedzi.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "English Explorer New" przygotowaliśmy:

 • książkę nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • nagrania i filmy,
 • ćwiczenia powtórzeniowe,
 • materiały do egzaminu z nagraniami,
 • dodatkowe ćwiczenia dla uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • testy poziomujące, sprawdzające i semestralne.

Rekomendowane dla Ciebie

Testy

Testy

Zestaw testów z nagraniami i kluczem odpowiedzi.

Testy po każdym rozdziale, oraz testy semestralne, roczne i poziomujące wraz z nagraniami i kluczem odpowiedzi.

pobierz

Filmy

Filmy

Autentyczny materiał filmowy z zasobów National Geographic do wykorzystania na zajęciach.

Zestaw filmów do wszystkich części serii ułatwia prowadzenie lekcji z wykorzystaniem autentycznego materiału. Filmy są dostępne dla ucznia pod kodami QR w zeszycie ćwiczeń.

pobierz

Filmy i nagrania do ćwiczeń

Filmy i nagrania do ćwiczeń

Filmy, nagrania i karty pracy do ćwiczeń „English Explorer New”

Zestaw nagrań, filmów i kart pracy ułatwia prowadzenie lekcji z wykorzystaniem autentycznego materiału. Filmy i nagrania są dostępne dla ucznia pod kodami QR w zeszycie ćwiczeń.

pobierz

E-rozwiązania

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie inspirujących lekcji z magazynem "National Geographic Odkrywca".

Czytaj więcej

Zobacz także