• Umożliwia uporządkowany sposób poznawania literatury.
 • Dostarcza różnorodnych przykładów tekstów kultury.
 • Kształci umiejętności odbioru dzieł literackich i ikonicznych.
 • Pomaga w kształceniu kompetencji językowych.
 • Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego i dalszych etapów kształcenia.
 • Oferuje przydatną obudowę dydaktyczną.

Dla ucznia

Opisać świat. Klasa 1

Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 757/1/2015
Autorzy: Pod redakcją Macieja Szulca

Podręcznik do języka polskiego „Opisać świat” dla klasy 1 gimnazjum łączy treści literacko-kulturowe i językowe. Dzięki temu publikacja oferuje kompletny kurs przedmiotowy i pozwala na kształcenie umiejętności wskazanych w podstawie programowej.

 • Umożliwia poznawanie literatury w przystępny i usystematyzowany sposób dzięki problemowemu układowi treści, wzmocnionemu spiralną chronologią.
 • Zachęca do rozwijania kompetencji czytelniczych poprzez przemyślany dobór tekstów literackich, w tym najnowszych książek chętnie czytanych przez młodzież.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności odbioru przekazów ikonicznych z różnych epok dzięki atrakcyjnej prezentacji dzieł sztuki.
 • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji utworu za pomocą kompletnej obudowy tekstu.
 • Skutecznie rozwija umiejętności językowe poprzez przewagę ćwiczeń nad teorią.

Opisać świat. Klasa 2

Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 757/2/2016
Autorzy: Pod redakcją Macieja Szulca

Podręcznik do języka polskiego „Opisać świat” dla klasy 2 gimnazjum łączy treści literacko-kulturowe i językowe. Dzięki temu publikacja oferuje kompletny kurs przedmiotowy i pozwala na kształcenie umiejętności wskazanych w podstawie programowej.

 • Umożliwia poznawanie literatury w przystępny i usystematyzowany sposób dzięki problemowemu układowi treści, wzmocnionemu spiralną chronologią.
 • Zachęca do rozwijania kompetencji czytelniczych poprzez przemyślany dobór tekstów literackich, w tym najnowszych książek chętnie czytanych przez młodzież.
 • Ułatwia kształcenie umiejętności odbioru przekazów ikonicznych z różnych epok dzięki atrakcyjnej prezentacji dzieł sztuki.
 • Pozwala doskonalić umiejętność analizy i interpretacji utworu za pomocą kompletnej obudowy tekstu.
 • Skutecznie rozwija umiejętności językowe poprzez przewagę ćwiczeń nad teorią.
 • Uczy rozumienia różnych sposobów przekazywania treści dzięki tematom ujętym w dziale Media, obejmującym środki masowego przekazu, teatr i sztuki plastyczne.

Kształcenie językowe. Klasa 1

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum

Autorzy: Joanna Kuchta

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum „Kształcenie językowe” do klasy 1 to publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności językowe z zakresu gramatyki oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 • Efektywnie wspiera rozwój kompetencji językowych dzięki dużej liczbie ćwiczeń zróżnicowanych pod względem stopnia trudności.
 • Pomaga ćwiczyć umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez umiejętnie dobrane zadania krok po kroku oraz przykładowe wypracowania.
 • Umożliwia systematyczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki dwóm przykładowym arkuszom egzaminacyjnym: ze wskazówkami oraz do samodzielnego wykonania.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy poprzez syntetyczne wiadomości, do których odsyłają kody QR.

Kształcenie językowe. Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum

Autorzy: Joanna Kuchta, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum „Kształcenie językowe” do klasy 2 to publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności językowe z zakresu gramatyki oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 • Efektywnie wspiera rozwój kompetencji językowych dzięki dużej liczbie ćwiczeń zróżnicowanych pod względem stopnia trudności.
 • Pomaga ćwiczyć umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez umiejętnie dobrane zadania krok po kroku oraz przykładowe wypracowania.
 • Umożliwia systematyczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki dwóm przykładowym arkuszom egzaminacyjnym: ze wskazówkami oraz do samodzielnego wykonania.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy poprzez syntetyczne wiadomości, do których odsyłają kody QR.

Przed egzaminem. Język polski

Teoria, zadania i arkusze egzaminacyjne

Autorzy: Hanna Moszczeńska, Marianna Gutowska, Zofia Kołos, Anna Polińska

„Przed egzaminem” pomaga skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Publikacja integruje trzy funkcje – powtórzeniową, objaśniającą i ćwiczeniową, dzięki czemu pozwala oszczędzić czas, jaki trzeba poświęcić na naukę przed egzaminem.

 • Pozwala szybko odnaleźć potrzebne treści dzięki czytelnemu układowi.
 • Umożliwia samodzielne sprawdzenie stopnia swojego przygotowania do egzaminu poprzez arkusze egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi.
 • Oswaja z zadaniami typu egzaminacyjnego dzięki ich przygotowaniu według wytycznych CKE.
 • Ułatwia powtórzenie niezbędnych wiadomości poprzez przejrzyście opracowaną teorię.
 • Pomaga w opanowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie dzięki samouczkom oraz przykładowym wypowiedziom pisemnym z komentarzami.
 • Pokazuje, jak sprawdzana jest wiedza o lekturach obowiązkowych na egzaminie gimnazjalnym dzięki ich opracowaniu pod kątem zagadnień egzaminacyjnych.

Niezbędnik gimnazjalisty

Najważniejsze wiadomości z języka polskiego dla klas 1–3 gimnazjum

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Bożena Dejczer-Sawicka, Anna Konkolewska, Zofia Pomirska, Justyna Zabrodzka

„Niezbędnik gimnazjalisty” to publikacja dla ucznia pomagająca zarówno w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego, jak i codziennej pracy z bieżącym materiałem poznawanym na lekcjach.

 • Uławia powtarzanie i utrwalanie wiedzy z zakresu literacko-kulturowego i językowego przed egzaminem gimnazjalnym dzięki czytelnemu opracowaniu wiadomości teoretycznych pogrupowanych w działy.
 • Pomaga kształcić umiejętności przedmiotowe poprzez przystępne samouczki.
 • Umożliwia samodzielne redagowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych dzięki przykładowym formom opatrzonym komentarzami i wskazówkami.
 • Pozwala przetestować stopień opanowania wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie za pomocą przykładowego arkusza egzaminacyjnego.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Opisać świat” przygotowaliśmy ponad 360 plików z pomocami dydaktycznymi:

 • ponad 90 scenariuszy lekcji,
 • ponad 40 testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • multitekę i lekcje multimedialne, opisy dzieł sztuki i karty pracy

oraz Książki Nauczyciela, dodatkowe ćwiczenia, propozycje projektów do zrealizowania na lekcjach, pytania i polecenia do wykorzystania w trakcie turniejów wiedzy, zadania egzaminacyjne i wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Prezentują interesujące sposoby prowadzenia zajęć

Scenariusze zawierają szczegółowe propozycje realizacji treści z podręcznika: zagadnień literackich i językowych oraz tematów poświęconych różnym tekstom kultury. Nauczyciele znajdą w nich wiele inspirujących pomysłów na każdą lekcję.

pobierz

Multiteka

Multiteka

Ponad 300 zasobów multimedialnych

Multiteka zawiera bogaty zbiór pomocy multimedialnych: pokazów slajdów, ćwiczeń interaktywnych, filmów, animacji, prezentacji poświęconych analizie tekstu. Zasoby można przeszukiwać według epok, tematów lub rodzajów plików.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także