• Uwzględnia możliwości poznawcze gimnazjalistów.
 • Oferuje bogactwo tekstów kultury − pisanych i ikonicznych.
 • Ułatwia kształcenie kompetencji językowych.
 • Rozwija umiejętności odbiorcze.
 • Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego i dalszych etapów kształcenia.
 • Zapewnia wyjątkową, kompletną obudowę dydaktyczną.

Dla ucznia

Kształcenie językowe. Klasa 1

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum

Autorzy: Joanna Kuchta

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum „Kształcenie językowe” do klasy 1 to publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności językowe z zakresu gramatyki oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 • Efektywnie wspiera rozwój kompetencji językowych dzięki dużej liczbie ćwiczeń zróżnicowanych pod względem stopnia trudności.
 • Pomaga ćwiczyć umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez umiejętnie dobrane zadania krok po kroku oraz przykładowe wypracowania.
 • Umożliwia systematyczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki dwóm przykładowym arkuszom egzaminacyjnym: ze wskazówkami oraz do samodzielnego wykonania.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy poprzez syntetyczne wiadomości, do których odsyłają kody QR.

Kształcenie językowe. Klasa 2

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum

Autorzy: Joanna Kuchta, Małgorzata Ginter, Joanna Kościerzyńska

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla gimnazjum „Kształcenie językowe” do klasy 2 to publikacja dla ucznia skutecznie kształcąca kluczowe umiejętności językowe z zakresu gramatyki oraz tworzenia wypowiedzi pisemnej.

 • Efektywnie wspiera rozwój kompetencji językowych dzięki dużej liczbie ćwiczeń zróżnicowanych pod względem stopnia trudności.
 • Pomaga ćwiczyć umiejętności pisania różnych form wypowiedzi poprzez umiejętnie dobrane zadania krok po kroku oraz przykładowe wypracowania.
 • Umożliwia systematyczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego dzięki dwóm przykładowym arkuszom egzaminacyjnym: ze wskazówkami oraz do samodzielnego wykonania.
 • Ułatwia utrwalanie wiedzy poprzez syntetyczne wiadomości, do których odsyłają kody QR.

Słowa na czasie. Klasa 1

Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 95/1,2/2015/z1
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Anna Grabarczyk, Wilga Herman, Zofia Pomirska

Podręcznik do języka polskiego „Słowa na czasie” dla klasy 1 gimnazjum łączy treści literacko-kulturowe i językowe. Dzięki temu publikacja oferuje kompletny kurs przedmiotowy i pozwala na kształcenie umiejętności wskazanych w podstawie programowej.

 • Porządkuje myślenie o literaturze i kulturze oraz pomaga uczniom zrozumieć istotę i znaczenie omawianych dzieł za pomocą chronologicznego układu treści.
 • Stanowi inspiracją do rozmów na temat ponadczasowych zagadnień dzięki atrakcyjnym i różnorodnym utworom literackim.
 • Zachęca do podejmowania samodzielnych prób twórczych poprzez szczegółowe instrukcje pisania różnych form wypowiedzi.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki kompletowi informacji przy utworze oraz starannie opracowanym poleceniom.
 • Pomaga rozwijać kompetencje językowe poprzez wyważone proporcje między wiedzą i praktyką.
 • Przybliża róże formy przekazywania treści dzięki tematom ujętym w dziale Media.

Słowa na czasie. Klasa 2

Podręcznik do języka polskiego dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 95/3,4/2016/z1
Autorzy: Małgorzata Chmiel, Piotr Doroszewski, Wilga Herman, Zofia Pomirska

Podręcznik do języka polskiego „Słowa na czasie” dla klasy 2 gimnazjum łączy treści literacko-kulturowe i językowe. Dzięki temu publikacja oferuje kompletny kurs przedmiotowy i pozwala na kształcenie umiejętności wskazanych w podstawie programowej.

 • Porządkuje myślenie o literaturze i kulturze oraz pomaga uczniom zrozumieć istotę i znaczenie omawianych dzieł za pomocą chronologicznego układu treści.
 • Stanowi inspirację do rozmów na temat ponadczasowych zagadnień dzięki atrakcyjnym i różnorodnym utworom literackim.
 • Zachęca do podejmowania samodzielnych prób twórczych poprzez szczegółowe instrukcje pisania różnych form wypowiedzi.
 • Ułatwia analizę i interpretację tekstów dzięki kompletowi informacji przy utworze oraz starannie opracowanym poleceniom.
 • Pomaga rozwijać kompetencje językowe poprzez wyważone proporcje między wiedzą i praktyką.
 • Przybliża róże formy przekazywania treści dzięki tematom ujętym w dziale Media.

Przed egzaminem. Język polski

Teoria, zadania i arkusze egzaminacyjne

Autorzy: Hanna Moszczeńska, Marianna Gutowska, Zofia Kołos, Anna Polińska

„Przed egzaminem” pomaga skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Publikacja integruje trzy funkcje – powtórzeniową, objaśniającą i ćwiczeniową, dzięki czemu pozwala oszczędzić czas, jaki trzeba poświęcić na naukę przed egzaminem.

 • Pozwala szybko odnaleźć potrzebne treści dzięki czytelnemu układowi.
 • Umożliwia samodzielne sprawdzenie stopnia swojego przygotowania do egzaminu poprzez arkusze egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi.
 • Oswaja z zadaniami typu egzaminacyjnego dzięki ich przygotowaniu według wytycznych CKE.
 • Ułatwia powtórzenie niezbędnych wiadomości poprzez przejrzyście opracowaną teorię.
 • Pomaga w opanowaniu umiejętności wymaganych na egzaminie dzięki samouczkom oraz przykładowym wypowiedziom pisemnym z komentarzami.
 • Pokazuje, jak sprawdzana jest wiedza o lekturach obowiązkowych na egzaminie gimnazjalnym dzięki ich opracowaniu pod kątem zagadnień egzaminacyjnych.

Niezbędnik gimnazjalisty

Najważniejsze wiadomości z języka polskiego dla klas 1–3 gimnazjum

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Bożena Dejczer-Sawicka, Anna Konkolewska, Zofia Pomirska, Justyna Zabrodzka

„Niezbędnik gimnazjalisty” to publikacja dla ucznia pomagająca zarówno w przygotowaniu się do egzaminu gimnazjalnego, jak i codziennej pracy z bieżącym materiałem poznawanym na lekcjach.

 • Uławia powtarzanie i utrwalanie wiedzy z zakresu literacko-kulturowego i językowego przed egzaminem gimnazjalnym dzięki czytelnemu opracowaniu wiadomości teoretycznych pogrupowanych w działy.
 • Pomaga kształcić umiejętności przedmiotowe poprzez przystępne samouczki.
 • Umożliwia samodzielne redagowanie dłuższych wypowiedzi pisemnych dzięki przykładowym formom opatrzonym komentarzami i wskazówkami.
 • Pozwala przetestować stopień opanowania wiedzy i umiejętności wymaganych na egzaminie za pomocą przykładowego arkusza egzaminacyjnego.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Słowa na czasie” przygotowaliśmy ponad 590 plików z pomocami dydaktycznymi:

 • 230 scenariuszy lekcji,
 • ponad 100 testów, sprawdzianów i kartkówek,
 • multitekę i lekcje multimedialne, opisy dzieł sztuki i karty pracy

oraz dodatkowe ćwiczenia, propozycje projektów do zrealizowania na lekcjach, pytania i polecenia do wykorzystania podczas turniejów wiedzy, zadania egzaminacyjne i wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Prezentują interesujące sposoby prowadzenia zajęć

Scenariusze zawierają szczegółowe propozycje realizacji treści z podręcznika: zagadnień literackich i językowych oraz tematów poświęconych tekstom kultury. Nauczyciele znajdą w nich wiele inspirujących pomysłów na każdą lekcję.

pobierz

Multiteka

Multiteka

Ponad 300 zasobów multimedialnych

Multiteka zawiera bogaty zbiór pomocy multimedialnych: pokazów slajdów, ćwiczeń interaktywnych, filmów, animacji, prezentacji poświęconych analizie tekstu. Zasoby można przeszukiwać według epok, tematów lub rodzajów plików.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed egzaminem

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Zobacz także