SERIA

Technika w praktyce

 • Pozwala na realizację podstawy programowej w dwóch blokach po 30 godzin lekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami uczniów poprzez stworzenie możliwości wyboru dwóch spośród trzech modułów o tematyce popularnej wśród uczniów i nauczycieli.
 • Realizuje postulat preorientacji zawodowej poprzez wplecenie w tok lekcji opisów zawodów związanych z przedstawianymi procesami technologicznymi.
 • Umożliwia prowadzenie zajęć bez szkolnej pracowni dzięki ćwiczeniom praktycznym możliwym do wykonania bez specjalistycznego wyposażenia.
 • Zapoznaje uczniów z siedmioma fazami działalności technicznej poprzez przedstawienie ich w odniesieniu do omawianych zagadnień oraz prezentacje wybranych faz z wykorzystaniem filmów.
 • Ułatwia pracę metodą projektów dzięki materiałom dydaktycznym zawierającym komentarze metodyczne, zadania oraz karty pracy pozwalające na realizację przykładowych tematów w ramach poszczególnych modułów. 

Dla ucznia

Technika w praktyce. Zajęcia elektryczno-elektroniczne

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

Autorzy: Waldemar Czyżewski

Materiały edukacyjne „Zajęcia elektryczno-elektroniczne” z serii „Technika w praktyce” systematyzują wiedzę o elektryczności oraz z zakresu elektroniki.

 • Zapoznają ucznia z fazami działalności technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem preorientacji zawodowej.
 • Utrwalają wiedzę o elektryczności, ze szczególnym uwzględnieniem budowy obwodów elektrycznych, poprzez przybliżenie zagadnień dotyczących prądu oraz ćwiczenia wymagające zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 • Oswajają ucznia z zagadnieniami z zakresu elektroniki poprzez liczne odwołania do jego doświadczeń z życia codziennego.
przejdź do sklepu

Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

Autorzy: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Materiały edukacyjne „Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne” z serii „Technika w praktyce” systematyzują wiedzę z zakresu mechaniki i motoryzacji.

Zapoznają ucznia z fazami działalności technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem preorientacji zawodowej.

Utrwalają wiedzę z zakresu rysunku technicznego poprzez powtórzenie zagadnień omawianych w szkole podstawowej i ćwiczenia wymagające zastosowania jej w praktyce.

Pozwalają powtórzyć zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki ćwiczeniom sprawdzającym stopień opanowania wiedzy w tym zakresie.

przejdź do sklepu

Technika w praktyce. Zajęcia żywieniowe

Materiały edukacyjne do zajęć technicznych dla gimnazjum

Autorzy: Katarzyna Wilczek, Ewa Uljasz

Materiały edukacyjne „Zajęcia żywieniowe” z serii „Technika w praktyce” systematyzują wiedzę z zakresu technologii żywienia i żywności.

 • Zapoznają ucznia z fazami działalności technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem preorientacji zawodowej.
 • Przedstawiają różne zawody, które można uprawiać w ramach przedstawianych procesów technologicznych.
 • Wyrabiają w uczniu prawidłowe nawyki żywieniowe poprzez zapoznanie go z zasadami racjonalnego żywienia, różnymi typami diet, a także informacjami dotyczącymi zdrowej i bezpiecznej żywności.
 • Rozwijają umiejętności praktyczne dzięki przedstawieniu licznych przepisów na proste i łatwe do wykonania dania.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii Technika w praktyce przygotowaliśmy:

 • 19 filmów,
 • opisy metody projektów i metody fazowej dla każdego z modułów,
 • klucze do zadań z poszczególnych części serii.
Rekomendowane dla Ciebie

Filmy

Filmy

Etapy procesów produkcyjnych w przystępnej formie

Krótkie, dwu- – czterominutowe filmy przedstawiają poszczególne etapy procesów produkcyjnych w różnych branżach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na etap projektowania i opracowania koncepcyjnego. Pomagają uczniom poznać różne zawody.

pobierz

Przykładowe projekty

Przykładowe projekty

Pełna dokumentacja projektów

Omawiają pracę metodą projektu w ramach poszczególnych modułów zajęć technicznych. Zawierają zwięzły i praktyczny komentarz metodyczny oraz opis kolejnych etapów realizacji projektu z zakresu danego modułu.

pobierz

Klucze do zadań

Klucze do zadań

Odpowiedź na każde pytanie

Zawierają podpowiedzi i wskazówki do zadań oraz przykładowe rozwiązania, rysunki i odpowiedzi na pytania zawarte w każdym z czterech modułów podręcznika.

pobierz

Zobacz także