• Umożliwia skuteczne kształcenie umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym dzięki wyjątkowym rozwiązaniom graficznym oraz stałym elementom w podręcznikach.
 • Usprawnia porządkowanie i utrwalanie wiedzy z geografii dzięki „Maturalnym kartom pracy” zawierającym zadania, które oswajają z formą zadań maturalnych.
 • Umożliwia efektywne kształcenie i skuteczne przygotowanie uczniów do matury dzięki bogatej obudowie dydaktycznej dostępnej na portalu dlanauczyciela.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY
GEOGRAFIA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Oblicza geografii

Oblicza geografii

Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 433/2012/2014
Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann

Podręcznik „Oblicza geografii. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Do podręcznika dołączono atlas geograficzny zawierający niezbędne mapy tematyczne świata i Polski.

Podręcznik:

 • Uatrakcyjnia naukę geografii dzięki czytelnym infografikom, licznym ciekawostkom oraz wyjątkowym fotografiom.
 • Pomaga w prosty i szybki sposób przygotować się do sprawdzianów za pomocą Podsumowań oraz testów Sprawdź, czy potrafisz!
 • Umożliwia powtórzenie najważniejszych treści z geografii fizycznej ogólnej omawianych w gimnazjum dzięki elementowi Przypomnij sobie.
 • Ułatwia zrozumienie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych ukazanych przez pryzmat naszego kraju za pomocą elementu Spojrzenie na Polskę.
 • Kształci umiejętność wykonywania obliczeń, np. wielkości plonów czy współczynnika przyrostu naturalnego, dzięki elementowi Krok po kroku
przejdź do sklepu
Oblicza geografii 1

Oblicza geografii 1

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/1/2012/2015
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski

Podręcznik „Oblicza geografii 1” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki lekcji z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej.
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych, takich jak obliczanie wysokości Słońca nad widnokręgiem, dzięki samouczkom Krok po kroku.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementów Zamiast repetytorium oraz Test sprawdzający.
 • Pomaga zrozumieć procesy, np. endo- i egzogeniczne, dzięki atrakcyjnym infografikom oraz sekwencyjnym ilustracjom.
 • Pozwala zrozumieć współzależności występujące pomiędzy poszczególnymi sferami Ziemi za pomocą elementu Interakcje.
 • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnemu elementowi Spojrzenie z bliska, w którym omawiane procesy oraz ich skutki osadzono w konkretnych miejscach na świecie.
 • Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy, ułatwiającej powtarzanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z geografii fizycznej ogólnej, dzięki kodowi dołączonemu do podręcznika.

Oblicza geografii

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew-Banaszewska

Karty pracy ucznia „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Stanowią zbiór ponad stu zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym czytelnym mapom konturowym.
 • Ułatwiają usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy za pomocą Kart powtórzeniowych po każdym rozdziale.
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki elementowi Notatki z lekcji.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii.

Maturalne karty pracy 1. Zakres rozszerzony

Autorzy: Kazimierz Cichoszewski, Ewa Grząba, Anna Karaś, Adam Krynicki, Agata Łazarz, Andrzej Sikona, Maria Słobodzian

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór ponad 350 zadań z zakresu geografii fizycznej.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy ilustracyjnym, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
 • Umożliwiają oswojenie się z formą zadań maturalnych za pomocą przykładowego arkusza maturalnego.
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym bez względu na wybrany podręcznik.
 • Ułatwia pracę z mapami dzięki czytelnej i atrakcyjnej formie.
 • Pozwala poszerzać i utrwalać wiedzę niezbędną na egzaminie maturalnym, ponieważ zawiera liczne diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii.

Oblicza geografii.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

„Oblicza geografii. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” stanowi zbiór 80 starannie dobranych map społeczno-ekonomicznych oraz ogólnogeograficznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Ułatwia pracę z mapami przez  czytelną i atrakcyjną formę.
 • Zapewnia każdemu uczniowi dostęp do aktualnych map dzięki przygotowaniu ich na podstawie nowych danych statystycznych.
Oblicza geografii 2

Oblicza geografii 2

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/2/2013/2016
Autorzy: Tomasz Rachwał

Podręcznik „Oblicza geografii 2” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych dzięki unikalnym infografikom, zawierającym aktualne mapy i wykresy.
 • Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu Przyczyna a skutek.
 • Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Interakcje.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementów Zamiast repetytorium oraz Test sprawdzający.
 • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnemu elementowi Spojrzenie z bliska, w którym omawiane procesy i zjawiska osadzono w konkretnych miejscach na świecie.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii

Oblicza geografii

Maturalne karty pracy 2. Zakres rozszerzony

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Ewa Jaworska, Anna Karaś, Monika Nikołajew-Banaszewska, Maria Słobodzian

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór około 250 zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
 • Umożliwiają oswojenie się z formą zadań maturalnych za pomocą przykładowego arkusza maturalnego.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym bez względu na wybrany podręcznik.
 • Ułatwia pracę z mapami dzięki czytelnej i atrakcyjnej formie.
 • Pozwala poszerzać i utrwalać wiedzę niezbędną na egzaminie maturalnym, ponieważ zawiera liczne diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii.

Oblicza geografii.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

„Oblicza geografii. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” stanowi zbiór 80 starannie dobranych map społeczno-ekonomicznych oraz ogólnogeograficznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Ułatwia pracę z mapami przez  czytelną i atrakcyjną formę.
 • Zapewnia każdemu uczniowi dostęp do aktualnych map dzięki przygotowaniu ich na podstawie nowych danych statystycznych.
Oblicza geografii 3

Oblicza geografii 3

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/3/2014
Autorzy: Marek Więckowski, Roman Malarz

Podręcznik „Oblicza geografii 3” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii Polski.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych dzięki unikalnym infografikom, zawierającym aktualne mapy i wykresy.
 • Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu Przyczyna a skutek.
 • Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Interakcje.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementu Zamiast repetytorium.
 • Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy, ułatwiającej powtarzanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z geografii Polski, dzięki kodowi dołączonemu do podręcznika.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii.

Maturalne karty pracy 3. Zakres rozszerzony

Autorzy: Marian Kupczyk

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór ponad 200 zadań z zakresu geografii Polski.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy ilustracyjnym, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
 • Umożliwiają oswojenie się z formą arkuszy maturalnych.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym bez względu na wybrany podręcznik.
 • Ułatwia pracę z mapami dzięki czytelnej i atrakcyjnej formie.
 • Pozwala poszerzać i utrwalać wiedzę niezbędną na egzaminie maturalnym, ponieważ zawiera liczne diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii.

Oblicza geografii.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

„Oblicza geografii. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” stanowi zbiór 80 starannie dobranych map społeczno-ekonomicznych oraz ogólnogeograficznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Ułatwia pracę z mapami przez  czytelną i atrakcyjną formę.
 • Zapewnia każdemu uczniowi dostęp do aktualnych map dzięki przygotowaniu ich na podstawie nowych danych statystycznych.

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura. Geografia.

Teraz matura. Geografia.

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Violetta Feliniak

„Teraz matura. Zadania i arkusze maturalne” to zaktualizowana publikacja, która stanowi doskonałe wsparcie podczas powtórek materiału w ciągu roku szkolnego oraz przygotowań do egzaminu maturalnego z geografii.

 • Pozwala na solidne przećwiczenie wszystkich niezbędnych umiejętności z geografii dzięki zróżnicowanym pod względem formy i trudności zadaniom maturalnym, pogrupowanym w działy.
 • Umożliwia zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom rozwiązanym krok po kroku. 
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych dzięki licznym samouczkom.
 • Pomaga zapoznać się ze strukturą arkusza maturalnego oraz sprawdzić poziom przygotowania za pomocą Arkuszy maturalnych z odpowiedziami.

przejdź do sklepu
Teraz matura. Geografia.

Teraz matura. Geografia.

Tuż przed egzaminem

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Beata Woźniak

„Teraz matura. Tuż przed egzaminem” to zaktualizowana publikacja, która stanowi doskonałe wsparcie podczas powtórek do matury z geografii w ostatnim okresie przygotowań.

 • Umożliwia przećwiczenie umiejętności pracy z mapą dzięki dodatkowi w postaci czytelnej mapy turystyczno-topograficznej oraz zadaniom do niej.
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych dzięki licznym Samouczkom.
 • Pozwala na zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą zadań rozwiązanych krok po kroku. 
 • Pomaga sprawdzić poziom przygotowania do egzaminu poprzez różnorodne Zadania do samodzielnego rozwiązania.
 • Zapewnia dostęp do dodatkowych zasobów umieszczonych na portalu www.terazmatura.pl dzięki kodom QR.

 

przejdź do sklepu
Teraz matura. Geografia

Teraz matura. Geografia

Vademecum

Autorzy: Wojciech Błaszczykiewicz, Olga Jerun, Anna Wawrzkowicz

Nowe, zaktualizowane wydanie „Teraz matura. Vademecum” umożliwia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie się do matury z geografii.

 • Pomaga usystematyzować wiedzę dzięki uporządkowanej i czytelnej formie.
 • Dostarcza wskazówek i przykładów pokazujących, jak wykorzystywać nabytą wiedzę do rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Dostarcza rzetelnych informacji z geografii społeczno-ekonomicznej dzięki zaktualizowanym danym statystycznym.
 • Umożliwia powtórzenie wymaganych na maturze treści z gimnazjum dzięki rozdziałowi Geografia regionalna świata – powtórka po gimnazjum.
 • Zapewnia dostęp do różnorodnych materiałów przygotowujących do matury z geografii, umieszczonych na portalu www.terazmatura.pl, za pomocą kodu dostępu.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Oblicza geografii” (zakres podstawowy i zakres rozszerzony) znajdą ponad 250 pomocy dydaktycznych:

 • 10 scenariuszy lekcji terenowych,
 • ponad 25 kart pracy,
 • blisko 45 scenariuszy lekcji,
 • multibooki do wszystkich części   

oraz testy, mapy konturowe, artykuły i wiele innych materiałów edukacyjnych.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, animacje, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Scenariusze lekcji terenowych

Scenariusze lekcji terenowych

Inspirujące scenariusze lekcji terenowych z kartami pracy dla zakresu rozszerzonego

Inspirujące scenariusze lekcji terenowych, dzięki którym uczniowie mogą m.in. poznać własny region pod względem przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym.

pobierz

E-mapy i dane ekonomiczne

E-mapy i dane ekonomiczne

Interaktywne narzędzia dostosowane do potrzeb nauczyciela geografii

Interaktywne narzędzia ułatwiające skuteczne kształcenie umiejętności pracy z mapą. Pozwalają ćwiczyć rozwiązywanie najczęściej spotykanych zadań maturalnych oraz ułatwiają prezentowanie treści map na lekcji.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Zobacz także