• Realizuje treści geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.
 • Pozwala zrozumieć najważniejsze zagadnienia geograficzne dzięki dużej liczbie danych statystycznych, map i schematów. 
 • Zapamiętanie najważniejszych treści z lekcji umożliwia element Synteza na końcu każdego tematu. 

Dla ucznia

Tylko geografia.

Tylko geografia.

Podręcznik do geografii. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 363/2011
Autorzy: Elżbieta Szkurłat, Jadwiga Kop, Maria Kucharska

Podręcznik „Tylko geografia. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Uatrakcyjnia naukę geografii dzięki czytelnym mapom, ciekawym tekstom źródłowym, oraz licznym ciekawostkom.
 • Duża liczba danych statystycznych, map i tekstów źródłowych pozwala zrozumieć najważniejsze zagadnienia geograficzne.
przejdź do sklepu
Tylko geografia

Tylko geografia

Zeszyt ćwiczeń. Zakres podstawowy

Autorzy: Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat

Zeszyt ćwiczeń „Tylko geografia” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Stanowi zbiór około 140 zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Umożliwia rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Ułatwia usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy przed sprawdzianami.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Opis obudowy dostosowany do serii

Dla nauczycieli korzystających z serii „Tylko geografia” przygotowaliśmy:

 • program nauczania,
 • rozkład materiału,
 • scenariusze lekcji,
 • propozycje sprawdzianów,
 • zasoby interaktywne.

Zobacz także