SERIA

Biologia na czasie

 • Inspiruje uczniów do nauki przedmiotu przez wyjątkowe rozwiązania graficzne oraz stałe elementy w podręcznikach. 
 • Ułatwia utrwalenie i usystematyzowanie omawianych treści za pomocą kart pracy („Karty pracy ucznia” na poziomie podstawowym, „Maturalne karty pracy” na poziomie rozszerzonym).  
 • Umożliwia efektywne kształcenie uczniów przygotowujących się do matury z biologii dzięki bogatym, skorelowanym ze sobą pomocom dydaktycznym, m.in. Multibookom, Multitekom, Doświadczeniom biologicznym, Foliogramom mutlimedialnym i Generatorom testów, dostępnym na portalu dlanauczyciela.pl.
 • Pozwala systematycznie uzyskiwać informacje o stanie wiedzy uczniów przygotowujących się do matury dzięki testom sprawdzającym zamieszczonym w podręcznikach po każdym rozdziale oraz aplikacji E-testy

 

PRZEJDŹ DO STRONY
BIOLOGIA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

Poziom podstawowy

Biologia na czasie

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 450/2012/2015
Autorzy: Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski

Podręcznik „Biologia na czasie” jest przeznaczony do nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz ochrony przyrody.

 • Ułatwia nauczanie biotechnologii i inżynierii genetycznej dzięki przypomnieniu podstawowych wiadomości z genetyki.
 • Pomaga w zrozumieniu trudnych procesów za pomocą czytelnych infografik.
 • Zachęca do analizy i oceny kontrowersyjnych tematów na podstawie wypowiedzi znanych osób w O tym się mówi!
 • Przybliża osiągnięcia współczesnej medycyny oraz jej zastosowania za pomocą Dobrze wiedzieć! oraz Bliżej życia.
 • Umożliwia powtórzenie niezbędnych wiadomości z gimnazjum dzięki Przypomnij sobie.
 • Ułatwia przygotowania do sprawdzianów dzięki elementowi W skrócie oraz Podsumowaniom i testom Sprawdź, czy już umiesz!
 • Rozbudza zainteresowanie biologią poprzez nowoczesne zasoby cyfrowe w Multibooku i Multitece.

 

Biologia na czasie

Biologia na czasie

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Jolanta Holeczek, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski

Karty pracy ucznia „Biologia na czasie” zawierają ponad 100 zadań skorelowanych z podręcznikiem „Biologia na czasie” do zakresu podstawowego.

 • Pomagają utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach dzięki różnorodnym typom zadań.
 • Ułatwiają kształcenie ważnych umiejętności, jak analiza tekstu źródłowego czy odczytywanie informacji zapisanych w postaci wykresu lub schematu.
 • Umożliwiają indywidualizację procesu nauczania dzięki zadaniom o różnym stopniu trudności.
 • Umożliwiają uczniom samodzielne sprawdzenie wiedzy oraz skuteczne przygotowanie się do sprawdzianów dzięki zadaniom przekrojowym umieszczonym po każdym rozdziale.
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki miejscom na notatki z lekcji.

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 564/1/2012/2015
Autorzy: Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 1” jest przeznaczony do nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści z zakresu chemicznych podstaw życia, cytologii oraz różnorodności organizmów w ujęciu systematyczno-procesowym. Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy z zadaniami typu maturalnego.

Podręcznik:

 • Ułatwia przyswajanie wiedzy dzięki informacjom podanym w przystępny sposób oraz licznym tabelom, schematom i wykresom.
 • Uczy planowania i przeprowadzania badań zgodnie z metodologią naukową za pomocą Obserwacji i Doświadczeń.
 • Wzbudza zainteresowanie biologią dzięki infografikom, przeglądom systematycznym i ciekawostkom.
 • Pomaga w powtórzeniach dużych partii materiału za pomocą Podsumowań w formie tabel i schematów oraz Przydatnych terminów.
 • Umożliwia oswojenie się z formą zadań typu maturalnego dzięki Testom sprawdzającym.

Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek, Barbara Januszewska-Hasiec, Elżbieta Komosa, Małgorzata Leyko, Alina Nowakowska, Iwona Płusa, Urszula Poziomek, Renata Stencel, Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Anna Tyc

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 1” zawierają ponad 200 zadań typu maturalnego w formie kart pracy do wszystkich rozdziałów skorelowanego z nimi podręcznika.

 • Umożliwiają sprawdzenie poziomu opanowania treści dotyczących chemicznych podstaw życia, cytologii oraz różnorodności organizmów dzięki zadaniom typu maturalnego oraz Akuszowi maturalnemu.
 • Pomagają kształcić kluczowe umiejętności, m.in. przetwarzania i interpretowania danych, poprzez zadania z tekstami źródłowymi, wykresami i schematami.
 • Uczą analizowania eksperymentów dzięki licznym zadaniom z doświadczeniami.

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Z dostępem do E-testów i Atlasem DVD

Nr dopuszczenia: 564/2/2013/2016
Autorzy: Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 2” jest przeznaczony do nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące metabolizmu oraz anatomii i fizjologii człowieka. Do podręcznika dołączono Multimedialny atlas anatomiczny Tajemnice ciała oraz kod dostępu do aplikacji E-testy.

Podręcznik:

 • Ułatwia zrozumienie trudnych procesów oraz związków między budową a funkcjami organizmu dzięki czytelnym infografikom.
 • Pomaga analizować związki przyczynowo-skutkowe za pomocą elementu Choroby współczesnego świata.
 • Uczy planowania i przeprowadzania badań zgodnie z metodologią naukową dzięki Obserwacjom i Doświadczeniom.
 • Umożliwia skuteczne powtórki wiadomości z każdego rozdziału dzięki Podsumowaniom w formie tabel i schematów.
 • Kształci umiejętność rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą Testu sprawdzającego.
przejdź do sklepu
Biologia na czasie 2

Biologia na czasie 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Piotr Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 2” zawierają ponad 250 zadań maturalnych do wszystkich rozdziałów skorelowanego z nimi podręcznika.

 • Pomagają ćwiczyć umiejętności sprawdzane na maturze, m.in. rozumienia przebiegu procesów metabolicznych, poprzez zadania ze schematami, wykresami i tabelami.
 • Ułatwiają przygotowanie do sprawdzianów dzięki korelacji z podręcznikiem „Biologia na czasie 2”.
 • Uczą projektowania doświadczeń dotyczących metabolizmu dzięki licznym zadaniom z metodyki badań biologicznych.
przejdź do sklepu

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Z dostępem do E-testów

Nr dopuszczenia: 564/3/2014
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 3” jest przeznaczony do nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych, w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści z zakresu genetyki, biotechnologii, ewolucjonizmu oraz ekologii z elementami ochrony środowiska. Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy.

 

 •  Pozwala lepiej zrozumieć metodykę badań biologicznych dzięki opisom przełomowych doświadczeń biologicznych Jak to odkryto?
 • Pomaga w zdobyciu umiejętności niezbędnych na sprawdzianach oraz na egzaminie maturalnym z pomocą samouczków Krok po kroku.
 • Pokazuje, jak wiedza biologiczna może być wykorzystywana w leczeniu chorób dzięki Biologii w medycynie.
 • Zapewnia skuteczne powtarzanie materiału za pomocą Podsumowań w formie tabel i schematów oraz Przydatnych terminów.
przejdź do sklepu
Biologia na czasie 3

Biologia na czasie 3

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 3” zawierają ponad 140 zadań maturalnych do wszystkich rozdziałów skorelowanego z nimi podręcznika.

 • Pomagają ćwiczyć umiejętności sprawdzane na maturze, m.in. rozwiązywania krzyżówek genetycznych, obliczania odległości między genami czy zastosowania prawa Hardy’ego-Weinberga.
 • Uczą projektowania, analizowania i interpretowania wyników doświadczeń z zakresu genetyki, ekologii i ewolucjonizmu poprzez liczne zadania z zakresu metodyki badań biologicznych.
 • Kształcą umiejętność wykorzystywania narzędzi matematycznych do analizy zjawisk i procesów dzięki licznym zadaniom obliczeniowym.
 • Ułatwiają przygotowanie do sprawdzianów poprzez korelację z treściami podręcznika „Biologia na czasie 3”.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura. Biologia

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Przemysław Daszyński, Magdalena Fiałkowska-Kołek, Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec, Dawid Kaczmarek, Agnieszka Krotke, Małgorzata Leyko, Alina Nowakowska, Urszula Poziomek, Renata Stencel, Anna Tyc

„Zadania i arkusze maturalne” z serii „Teraz matura” zawierają komplet zadań typu maturalnego, który pomaga sprawdzić poziom przygotowania i oswaja z formą egzaminu.

 • Umożliwiają systematyczne ćwiczenie umiejętności biologicznych sprawdzanych na maturze dzięki zadaniom pogrupowanym w działy.
 • Pokazują, jak wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania poszczególnych typów zadań maturalnych z pomocą przykładowych zadań rozwiązanych krok po kroku.
 • Uczą rozwiązywania zadań z doświadczeniami.
 • Pomagają zapoznać się ze strukturą arkusza egzaminacyjnego za pomocą Arkuszy maturalnych wraz Kluczami odpowiedzi.  
przejdź do sklepu

Teraz matura. Biologia

Tuż przed egzaminem

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Joanna Stawarz, Renata Stencel

„Tuż przed egzaminem” z serii „Teraz matura” to publikacja, która stanowi doskonałe wsparcie podczas powtórek do matury w ostatnim okresie przygotowań.

 • Pomaga powtórzyć i utrwalić najważniejsze wiadomości i umiejętności z biologii dzięki tabelarycznym zestawieniom oraz czytelnym schematom. 
 • Uczy sposobów rozwiązywania zadań maturalnych dzięki Zadaniom krok po kroku.
 •  Ułatwia opanowanie materiału dzięki linkom oraz kodom QR przekierowującym do animacji, filmów z doświadczeniami oraz dodatkowych zadań.
 • Zawiera praktyczne informacje o egzaminie maturalnym.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Biologia

Vademecum

Autorzy: Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Joanna Stawarz, Renata Stencel

„Vademecum” z serii „Teraz matura” pomaga uporządkować wiedzę teoretyczną i umożliwia zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego. Zawiera kod dostępu do portalu www.terazmatura.pl.

 • Pomaga powtórzyć i usystematyzować rozległą wiedzę dzięki różnorodnym ujęciom treści.
 • Ułatwia zrozumienie i zapamiętanie procesów oraz związków między strukturą a funkcją dzięki czytelnym schematom i tabelarycznym zestawieniom.
 • Uczy rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych za pomocą praktycznych Wskazówek i Zadań krok po kroku.
 • Pomaga rozwinąć umiejętność łączenia wiedzy z różnych działów dzięki odnośnikom do powiązanych treści oraz licznym porównaniom.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Biologia na czasie” przygotowaliśmy ponad 300 pomocy dydaktycznych:

 • scenariusze lekcji z kartami pracy, w tym scenariusze lekcji multimedialnych,
 • testy w dwóch wersjach wraz z kluczami odpowiedzi,
 • multibook i multiteka do zakresu podstawowego oraz multibook do cz. 1 zakresu rozszerzonego,
 • kartkówki, filmy z doświadczeniami biologicznymi, artykuły, programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania edukacyjne oraz wiele innych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne i interaktywne narzędzie dla nauczyciela

Zawierają materiały multimedialne skorelowane z podręcznikami, dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania, takie jak: filmy, animacje, fotografie, modele 3D.

pobierz

Generator testów

Generator testów

Wygodne narzędzie do przygotowywania sprawdzianów

Generator testów do części 1–3 zakresu rozszerzonego zawiera liczne zadania o różnym poziomie trudności, podzielone na działy zgodnie z układem treści podręczników.

pobierz

Doświadczenia biologiczne

Doświadczenia biologiczne

Filmy wspierające opanowanie kluczowych umiejętności sprawdzanych na maturze.

12 filmów, które umożliwiają zapoznanie uczniów z zalecanymi doświadczeniami biologicznymi, zwłaszcza tymi, których przeprowadzenie byłoby trudne lub niemożliwe w słabo wyposażonej pracowni biologicznej.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Zobacz także