SERIA

To jest chemia

 • Ułatwia wyrównanie poziomu po gimnazjum dzięki zamieszczonym w podręczniku wiadomościom z wcześniejszego etapu edukacyjnego niezbędnym do zrozumienia nowych zagadnień.
 • Umożliwia utrwalenie umiejętności obliczeniowych dzięki zadaniom zamieszczonym w zbiorze zadań dołączonym do podręcznika i Kartom pracy ucznia.
 • Kształci umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych dzięki eksperymentom dokładnie opisanym i zilustrowanym w podręczniku oraz elementowi Eksperymentuj! w Kartach pracy ucznia.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania oraz wzbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotem dzięki materiałom prezentacyjnym – m.in. filmom do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręczniku i multibookom – dostępnych na stronie dlanauczyciela.pl.
 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom w podręcznikach.
 • Kształci umiejętności rozwiazywania zadań problemowych, obliczeniowych i typu maturalnego dzięki różnorodnym zadaniom i przykładom precyzyjnie opisanym krok po kroku w podręcznikach, zbiorze zadań i Maturalnych kartach pracy.
 • Umożliwia uczniom weryfikowanie stopnia opanowania umiejętności za pomocą testów interaktywnych – e-testów – na portalu terazmatura.pl, dostępnych po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Umożliwia nauczycielom sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do egzaminu, m.in. dzięki diagnozie Przed maturą.
 • Ułatwia nauczycielom pracę na lekcji dzięki licznym materiałom prezentacyjnym, m.in. filmom do doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach i multibookom – dostępnym na stronie dlanauczyciela.pl. oraz Generatorowi testów dostępnym na portalu terazmatura.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONY
CHEMIA, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

To jest chemia

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 438/2012/2015
Autorzy: Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

W podręczniku „To jest chemia” do zakresu podstawowego przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniami chemii w życiu codziennym. Nowe treści są uzupełnione przypomnieniem wiadomości z gimnazjum.

 • Kształci umiejętności projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych dzięki eksperymentom dokładnie opisanym i zilustrowanym schematami i fotografiami.
 • Utrwala umiejętności obliczeniowe dzięki dodatkowym zadaniom skorelowanym z treściami każdego działu, zamieszczonym w zbiorze zadań dołączonym do podręcznika.
 • Umożliwia powtórzenie wiadomości z gimnazjum niezbędnych w klasie 1. szkoły ponadgimnazjalnej dzięki elementom: Przypomnij sobie zamieszczonemu na początku publikacji oraz Podstawy chemii – na początku każdego działu.
 • Ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki ciekawostkom Chemia blisko nas i Co to oznacza? oraz interesującym wiadomościom nadobowiązkowym Dowiedz się więcej.
 • Skutecznie ułatwia przygotowania do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom i testom Sprawdź, czy potrafisz… kończącym każdy dział.
 • Jest pomocny w zrozumieniu i zapamiętaniu nowych treści, czemu służą infografiki ilustrujące złożone procesy przemysłowe.
przejdź do sklepu

To jest chemia. Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów

Nr dopuszczenia: 528/1/2012/2015
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Podręcznik „To jest chemia” część 1. obejmuje treści z chemii ogólnej i nieorganicznej. Zawiera kody dostępu do portalu terazmatura.pl.

 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom.
 • Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego dzięki Zadaniom po dziale sprawdzającym wiedzę z każdego działu oraz interaktywnym testom – e-testom dostępnym na portalu terazmatura.pl po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Ułatwia zdobycie umiejętności zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Ułatwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom i atrakcyjnym fotografiom.
 • Umożliwia uczniom przypomnienie wiadomości wprowadzanych na wcześniejszych etapach edukacji za pomocą zagadnień To było w gimnazjum i treści z zakresu podstawowego – Zamiast repetytorium.
 • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki wiadomościom nadobowiązkowym To jest interesujące.

To jest chemia

Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Zbiór zadań „To jest chemia” to doskonała pomoc w systematycznych przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Zapewnia możliwość sprawdzania wiadomości z zakresu podstawowego oraz ćwiczenie umiejętności z zakresu rozszerzonego.

 • Umożliwia utrwalenie wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej za pomocą ponad 1200 zadań uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności, poprzedzonych wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej.
 • Jest pomocny w opanowaniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, z powtórzeniem najważniejszej teorii.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych.
 • Ułatwia systematyczne ćwiczenie najważniejszych umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym dzięki przekrojowym zadaniom z arkuszy maturalnych CKE.
przejdź do sklepu
To jest chemia

To jest chemia

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Aleksandra Kwiek

Karty pracy ucznia „To jest chemia” zakres podstawowy to zestaw ciekawych zadań, których wykonanie ułatwia przypomnienie i utrwalenie podstaw chemii, zapamiętanie wiedzy zdobytej na lekcji i przygotowanie się do sprawdzianów. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Wspiera kształcenie umiejętności projektowania, przeprowadzania i dokumentowania doświadczeń chemicznych dzięki elementowi Eksperymentuj! – propozycjom doświadczeń do samodzielnego wykonania.
 • Ułatwia przypomnienie podstaw chemii potrzebnych na lekcji dzięki zadaniom sprawdzającym wiedzę z gimnazjum na początku każdej karty pracy.
 • Umożliwia zastąpienie zeszytu przedmiotowego dzięki miejscom przeznaczonym na notatki z lekcji.
 • Doskonale się sprawdza w samodzielnej weryfikacji przez uczniów stopnia przygotowania do sprawdzianów dzięki testom zamieszczonym po każdym dziale.
 • Pomocny w rozwiązywaniu zadań dzięki wskazówkom na marginesach.
 • Zapewnia uczniom dostęp do filmów z doświadczeń chemicznych na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 1

To jest chemia. Część 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 1. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.

To jest chemia. Część 1

Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów

Nr dopuszczenia: 528/1/2012/2015
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Podręcznik „To jest chemia” część 1. obejmuje treści z chemii ogólnej i nieorganicznej. Zawiera kody dostępu do portalu terazmatura.pl.

 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom.
 • Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego dzięki Zadaniom po dziale sprawdzającym wiedzę z każdego działu oraz interaktywnym testom – e-testom dostępnym na portalu terazmatura.pl po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Ułatwia zdobycie umiejętności zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Ułatwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom i atrakcyjnym fotografiom.
 • Umożliwia uczniom przypomnienie wiadomości wprowadzanych na wcześniejszych etapach edukacji za pomocą zagadnień To było w gimnazjum i treści z zakresu podstawowego – Zamiast repetytorium.
 • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki wiadomościom nadobowiązkowym To jest interesujące.
To jest chemia. Część 2

To jest chemia. Część 2

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów

Nr dopuszczenia: 528/2/2013/2016
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Podręcznik „To jest chemia” część 2. obejmuje treści z chemii organicznej. Zawiera kody dostępu do testów interaktywnych na portalu terazmatura.pl.

 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom.
 • Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego dzięki Zadaniom po dziale sprawdzającym wiedzę z każdego działu oraz interaktywnym testom – e-testom dostępnym na portalu terazmatura.pl po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Ułatwia zdobycie umiejętności zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Ułatwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom i atrakcyjnym fotografiom.
 • Umożliwia uczniom przypomnienie wiadomości wprowadzanych na wcześniejszych etapach edukacji za pomocą zagadnień To było w gimnazjum i treści z zakresu podstawowego – Zamiast repetytorium.
 • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki wiadomościom nadobowiązkowym To jest interesujące.
przejdź do sklepu

To jest chemia

Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Zbiór zadań „To jest chemia” to doskonała pomoc w systematycznych przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Zapewnia możliwość sprawdzania wiadomości z zakresu podstawowego oraz ćwiczenie umiejętności z zakresu rozszerzonego.

 • Umożliwia utrwalenie wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej za pomocą ponad 1200 zadań uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności, poprzedzonych wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej.
 • Jest pomocny w opanowaniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, z powtórzeniem najważniejszej teorii.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych.
 • Ułatwia systematyczne ćwiczenie najważniejszych umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym dzięki przekrojowym zadaniom z arkuszy maturalnych CKE.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 1

To jest chemia. Część 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia ogólna i nieorganiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 1. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii ogólnej i nieorganicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
To jest chemia. Część 2

To jest chemia. Część 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 2. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii organicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 2

To jest chemia. Część 2

Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Z dostępem do e-testów

Nr dopuszczenia: 528/2/2013/2016
Autorzy: Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

Podręcznik „To jest chemia” część 2. obejmuje treści z chemii organicznej. Zawiera kody dostępu do testów interaktywnych na portalu terazmatura.pl.

 • Rozwija umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, opisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym eksperymentom.
 • Umożliwia systematyczne przygotowania do egzaminu maturalnego dzięki Zadaniom po dziale sprawdzającym wiedzę z każdego działu oraz interaktywnym testom – e-testom dostępnym na portalu terazmatura.pl po wpisaniu kodu zamieszczonego w podręczniku.
 • Ułatwia zdobycie umiejętności zarówno obliczeniowych, jak i problemowych dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Ułatwia zrozumienie złożonych procesów dzięki infografikom i atrakcyjnym fotografiom.
 • Umożliwia uczniom przypomnienie wiadomości wprowadzanych na wcześniejszych etapach edukacji za pomocą zagadnień To było w gimnazjum i treści z zakresu podstawowego – Zamiast repetytorium.
 • Rozwija zainteresowanie uczniów przedmiotem dzięki wiadomościom nadobowiązkowym To jest interesujące.
przejdź do sklepu

To jest chemia

Zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Zbiór zadań „To jest chemia” to doskonała pomoc w systematycznych przygotowaniach do egzaminu maturalnego. Zapewnia możliwość sprawdzania wiadomości z zakresu podstawowego oraz ćwiczenie umiejętności z zakresu rozszerzonego.

 • Umożliwia utrwalenie wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej za pomocą ponad 1200 zadań uporządkowanych zgodnie z zasadą stopniowania trudności, poprzedzonych wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej.
 • Jest pomocny w opanowaniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku, z powtórzeniem najważniejszej teorii.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych.
 • Ułatwia systematyczne ćwiczenie najważniejszych umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym dzięki przekrojowym zadaniom z arkuszy maturalnych CKE.
przejdź do sklepu
To jest chemia. Część 2

To jest chemia. Część 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Chemia organiczna. Zakres rozszerzony

Autorzy: Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska

Maturalne karty pracy „To jest chemia” część 2. ułatwiają systematyczne przygotowania do matury. Zamieszczono w nich zadania typu maturalnego do wszystkich działów podręcznika opracowane zgodnie ze wskazówkami CKE do obowiązującej formuły egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwiają skuteczne utrwalenie wiadomości z chemii organicznej i systematyczne sprawdzanie stopnia opanowania umiejętności dzięki zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
 • Pomocne w ćwiczeniu umiejętności korzystania z informacji w celu rozwiązywania zadań problemowych i obliczeniowych.
 • Ułatwiają osiągnięcie biegłości w rozwiązywaniu zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku i wskazówkom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do dodatkowych zadań na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura. Chemia

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Grażyna Barcińska, Karol Dudek, Kinga Gnerowicz-Siudak, Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Maria Litwin, Elżbieta Megiel, Michał Płotek, Szarota Styka-Wlazło, Tomasz Wichur

Zadania i arkusze maturalne „Teraz matura” to zestaw zadań typu maturalnego i arkusze maturalne opracowane zgodnie z wymaganiami CKE dotyczącymi egzaminu maturalnego. Zawierają kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Ułatwiają utrwalenie wiadomości i doskonalenie umiejętności dzięki przekrojowym zadaniom pogrupowanym w działy tematyczne skorelowane z Vademecum „Teraz matura”.
 • Są pomocne w opanowaniu umiejętności rozwiązywania wielu typów zadań i umożliwiają zapoznanie się z zasadami oceniania na maturze dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Zawierają metody na zapamiętania trudnych treściJest na to sposób!
 • Umożliwiają oswojenie się z formą egzaminu maturalnego oraz przekrojowe sprawdzenie wiedzy za pomocą arkuszy maturalnych.
 • Ułatwiają sprawdzenie postępów w nauce poznanie sposobów rozwiązywania zadań wymagających operowania wiedzą i łączenia faktów z różnych dziedzin chemii dzięki zamieszczonym rozwiązaniom i odpowiedziom.
 • Zapewniają uczniom dostęp do czterech dodatkowych arkuszy na portalu terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Chemia

Tuż przed egzaminem

Autorzy: Kinga Gnerowicz-Siudak, Romuald Hassa, Dorota Hejka-Smolak, Elżbieta Megiel, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod, Grażyna Świderska

Tuż przed egzaminem „Teraz matura” to zbiór przekrojowych zadań uzupełniony o wiadomości teoretyczne. Stanowi niezastąpioną pomoc w doskonaleniu trzech kluczowych umiejętności maturalnych – opis i projektowanie doświadczeń chemicznych, obliczenia chemiczne i korzystanie z informacji. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwia powtórzenie kluczowych wiadomości z zakresów podstawowego i rozszerzonego w formie sprawdzania umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach problemowych dzięki elementowi Chemia w pytaniach i odpowiedziach.
 • Pomocny w utrwaleniu metod opisywania i projektowania doświadczeń chemicznych dzięki przykładom, wskazówkom i schematom postępowania.
 • Ćwiczy umiejętności sprawdzane na maturze dzięki przekrojowym zadaniom typu maturalnego.
 • Ułatwia sprawdzenie postępów w nauce dzięki rozwiązaniom i odpowiedziom.
 • Zapewnia uczniom dostęp do dodatkowych zadań, filmów z doświadczeń chemicznych i animacji na stronie terazmatura.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.
przejdź do sklepu

Teraz matura. Chemia

Vademecum

Autorzy: Małgorzata Jelińska-Kazimierczuk, Elżbieta Megiel

Vademecum „Teraz matura” to kompendium wiedzy z chemii, które doskonale sprawdza się w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na portalu terazmatura.pl.

 • Umożliwia powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z zakresów podstawowego i rozszerzonego.
 • Doskonali umiejętność opisywania doświadczeń chemicznych dzięki szczegółowym opisom eksperymentów w dziale Doświadczenia chemiczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Jest pomocne w utrwaleniu sposobów rozwiązywania wielu typów zadań dzięki przykładom rozwiązanym krok po kroku.
 • Zapewnia dostęp do dodatkowych materiałów – m.in. filmów z doświadczeń chemicznych, zapisów równań reakcji chemicznych, kalendarza przygotowań maturalnych, zamieszczonych na portalu terazmatura.pl – po wpisaniu kodu z publikacji.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli chemii uczących z serii „To jest chemia” do zakresu podstawowego przygotowano:

 • 25 filmów do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręczniku,
 • multibook i multitekę,
 • multimedialny układ okresowy pierwiastków chemicznych,
 • scenariusze lekcji i karty pracy do wszystkich tematów

oraz wiele innych materiałów dydaktycznych, m.in.: rozkład materiału, plan wynikowy, wymagania programowe i klucze odpowiedzi.

Dla nauczycieli chemii uczących z serii „To jest chemia” do zakresu rozszerzonego przygotowano:

 • 66 filmów do doświadczeń chemicznych opisanych w podręcznikach,
 • multibooki i multiteki,
 • multimedialny układ okresowy,
 • ponad 140 kartkówek, testów i sprawdzianów

oraz rozkłady materiału, plany wynikowe, wymagania programowe, klucze odpowiedzi i wiele innych materiałów.

W przewodniku dla nauczycieli:

 • prezentacja publikacji maturalnych z 10 przedmiotów
 • style przygotowań maturalnych
 • Strefa nauczyciela i Strefa ucznia na portalu terazmatura.pl
 • kalendarz przygotowań maturalnych
 • fiszki maturalne
 • diagnoza PRZED MATURĄ
Pobierz

Rekomendowane dla Ciebie

Filmy, zakres podstawowy

Filmy, zakres podstawowy

Filmy do wszystkich doświadczeń chemicznych opisanych w podręczniku

25 filmów to doskonała pomoc w kształceniu umiejętności opisu doświadczeń chemicznych. Umożliwiają one przeprowadzenie ciekawych lekcji chemii nawet w słabo wyposażonej pracowni chemicznej.

zobacz więcej

Filmy cz. 1, zakres rozszerzony

Filmy cz. 1, zakres rozszerzony

Filmy do doświadczeń chemicznych opisanych w pierwszej części podręcznika

28 filmów do pierwszej części podręcznika do zakresu rozszerzonego to pomoc w kształceniu umiejętności formułowania wniosków na podstawie obserwacji. Umożliwiają one prowadzenie ciekawych lekcji chemii nawet w słabo wyposażonej pracowni chemicznej.

zobacz więcej

Filmy cz. 2, zakres rozszerzony

Filmy cz. 2, zakres rozszerzony

Filmy do doświadczeń chemicznych opisanych w drugiej części podręcznika

38 filmów do drugiej części podręcznika do zakresu rozszerzonego to pomoc w kształceniu umiejętności formułowania wniosków na podstawie obserwacji. Umożliwiają one prowadzenie ciekawych lekcji chemii nawet w słabo wyposażonej pracowni chemicznej.

zobacz więcej

Multibook, zakres podstawowy

Multibook, zakres podstawowy

Multimedialny podręcznik dla nauczycieli - zakres podstawowy

Podręcznik wzbogacają materiały dostosowane do wieku uczniów, m.in.: filmy do doświadczeń chemicznych, animacje i symulacje procesów. Ułatwiają indywidualizację nauczania i rozbudzenie zainteresowania uczniów przedmiotem.

zobacz więcej

Multiteka cz. 1, zakres rozszerzony

Multiteka cz. 1, zakres rozszerzony

Biblioteka pogrupowanych tematycznie zasobów do pierwszej części podręcznika

Wszystkie tematy pierwszej części podręcznika do zakresu rozszerzonego wzbogacono o materiały dostosowane do percepcji uczniów, m.in.: filmy do doświadczeń chemicznych, animacje i symulacje procesów.

pobierz

Multiteka cz. 2, zakres rozszerzony

Multiteka cz. 2, zakres rozszerzony

Biblioteka pogrupowanych tematycznie zasobów do drugiej części podręcznika

Wszystkie tematy drugiej części podręcznika do zakresu rozszerzonego wzbogacono o materiały dostosowane do percepcji uczniów, m.in.: filmy do doświadczeń chemicznych, animacje i symulacje procesów.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

zobacz

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

zobacz

Webinaria

Chemia – ostatnia prosta przed maturą

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli chemii.

Zobacz także