SERIA

Oblicza geografii

 • Umożliwia skuteczne kształcenie umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym dzięki wyjątkowym rozwiązaniom graficznym oraz stałym elementom w podręcznikach.
 • Usprawnia porządkowanie i utrwalanie wiedzy z geografii dzięki „Maturalnym kartom pracy” zawierającym zadania, które oswajają z formą zadań maturalnych.
 • Umożliwia efektywne kształcenie i skuteczne przygotowanie uczniów do matury dzięki bogatej obudowie dydaktycznej dostępnej na portalu dlanauczyciela.pl

Dla ucznia

Oblicza geografii

Oblicza geografii

Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 433/2012/2014
Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann
Seria: Oblicza geografii

Podręcznik „Oblicza geografii. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej. Do podręcznika dołączono atlas geograficzny zawierający niezbędne mapy tematyczne świata i Polski.

Podręcznik:

 • Uatrakcyjnia naukę geografii dzięki czytelnym infografikom, licznym ciekawostkom oraz wyjątkowym fotografiom.
 • Pomaga w prosty i szybki sposób przygotować się do sprawdzianów za pomocą Podsumowań oraz testów Sprawdź, czy potrafisz!
 • Umożliwia powtórzenie najważniejszych treści z geografii fizycznej ogólnej omawianych w gimnazjum dzięki elementowi Przypomnij sobie.
 • Ułatwia zrozumienie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych ukazanych przez pryzmat naszego kraju za pomocą elementu Spojrzenie na Polskę.
 • Kształci umiejętność wykonywania obliczeń, np. wielkości plonów czy współczynnika przyrostu naturalnego, dzięki elementowi Krok po kroku
przejdź do sklepu
Oblicza geografii 1

Oblicza geografii 1

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/1/2012/2015
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski
Seria: Oblicza geografii

Podręcznik „Oblicza geografii 1” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii fizycznej ogólnej.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności pracy z mapą dzięki lekcji z czytelnym arkuszem mapy turystyczno-topograficznej.
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych, takich jak obliczanie wysokości Słońca nad widnokręgiem, dzięki samouczkom Krok po kroku.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementów Zamiast repetytorium oraz Test sprawdzający.
 • Pomaga zrozumieć procesy, np. endo- i egzogeniczne, dzięki atrakcyjnym infografikom oraz sekwencyjnym ilustracjom.
 • Pozwala zrozumieć współzależności występujące pomiędzy poszczególnymi sferami Ziemi za pomocą elementu Interakcje.
 • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnemu elementowi Spojrzenie z bliska, w którym omawiane procesy oraz ich skutki osadzono w konkretnych miejscach na świecie.
 • Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy, ułatwiającej powtarzanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z geografii fizycznej ogólnej, dzięki kodowi dołączonemu do podręcznika.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii

Karty pracy ucznia dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Małgorzata Kubik, Monika Nikołajew-Banaszewska
Seria: Oblicza geografii

Karty pracy ucznia „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Stanowią zbiór ponad stu zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym czytelnym mapom konturowym.
 • Ułatwiają usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy za pomocą Kart powtórzeniowych po każdym rozdziale.
 • Zastępują zeszyt przedmiotowy dzięki elementowi Notatki z lekcji.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii.

Maturalne karty pracy 1. Zakres rozszerzony

Autorzy: Kazimierz Cichoszewski, Ewa Grząba, Anna Karaś, Adam Krynicki, Agata Łazarz, Andrzej Sikona, Maria Słobodzian
Seria: Oblicza geografii

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór ponad 350 zadań z zakresu geografii fizycznej.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy ilustracyjnym, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
 • Umożliwiają oswojenie się z formą zadań maturalnych za pomocą przykładowego arkusza maturalnego.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Seria: Oblicza geografii

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym bez względu na wybrany podręcznik.
 • Ułatwia pracę z mapami dzięki czytelnej i atrakcyjnej formie.
 • Pozwala poszerzać i utrwalać wiedzę niezbędną na egzaminie maturalnym, ponieważ zawiera liczne diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii.

Oblicza geografii.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Seria: Oblicza geografii

„Oblicza geografii. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” stanowi zbiór 80 starannie dobranych map społeczno-ekonomicznych oraz ogólnogeograficznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Ułatwia pracę z mapami przez  czytelną i atrakcyjną formę.
 • Zapewnia każdemu uczniowi dostęp do aktualnych map dzięki przygotowaniu ich na podstawie nowych danych statystycznych.
Oblicza geografii 2

Oblicza geografii 2

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/2/2013/2016
Autorzy: Tomasz Rachwał
Seria: Oblicza geografii

Podręcznik „Oblicza geografii 2” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych dzięki unikalnym infografikom, zawierającym aktualne mapy i wykresy.
 • Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu Przyczyna a skutek.
 • Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Interakcje.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementów Zamiast repetytorium oraz Test sprawdzający.
 • Rozbudza zainteresowanie geografią dzięki atrakcyjnemu elementowi Spojrzenie z bliska, w którym omawiane procesy i zjawiska osadzono w konkretnych miejscach na świecie.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii

Oblicza geografii

Maturalne karty pracy 2. Zakres rozszerzony

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Ewa Jaworska, Anna Karaś, Monika Nikołajew-Banaszewska, Maria Słobodzian
Seria: Oblicza geografii

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór około 250 zadań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy analiza danych statystycznych, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
 • Umożliwiają oswojenie się z formą zadań maturalnych za pomocą przykładowego arkusza maturalnego.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Seria: Oblicza geografii

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym bez względu na wybrany podręcznik.
 • Ułatwia pracę z mapami dzięki czytelnej i atrakcyjnej formie.
 • Pozwala poszerzać i utrwalać wiedzę niezbędną na egzaminie maturalnym, ponieważ zawiera liczne diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii.

Oblicza geografii.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Seria: Oblicza geografii

„Oblicza geografii. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” stanowi zbiór 80 starannie dobranych map społeczno-ekonomicznych oraz ogólnogeograficznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Ułatwia pracę z mapami przez  czytelną i atrakcyjną formę.
 • Zapewnia każdemu uczniowi dostęp do aktualnych map dzięki przygotowaniu ich na podstawie nowych danych statystycznych.
Oblicza geografii 3

Oblicza geografii 3

Podręcznik do geografii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 501/3/2014
Autorzy: Marek Więckowski, Roman Malarz
Seria: Oblicza geografii

Podręcznik „Oblicza geografii 3” jest przeznaczony do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści dotyczące geografii Polski.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizy danych statystycznych dzięki unikalnym infografikom, zawierającym aktualne mapy i wykresy.
 • Pomaga doskonalić umiejętność tworzenia i analizowania ciągów przyczynowo-skutkowych za pomocą elementu Przyczyna a skutek.
 • Ułatwia zrozumienie współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Interakcje.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie i utrwalenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą elementu Zamiast repetytorium.
 • Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy, ułatwiającej powtarzanie oraz utrwalanie wiedzy i umiejętności z geografii Polski, dzięki kodowi dołączonemu do podręcznika.
przejdź do sklepu

Oblicza geografii.

Maturalne karty pracy 3. Zakres rozszerzony

Autorzy: Marian Kupczyk
Seria: Oblicza geografii

Maturalne karty pracy „Oblicza geografii” są przeznaczone do nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym. Stanowią zbiór ponad 200 zadań z zakresu geografii Polski.

 • Umożliwiają rozwinięcie najważniejszych umiejętności z geografii, takich jak analiza i interpretacja map, praca z tekstem źródłowym czy ilustracyjnym, dzięki ciekawym i zróżnicowanym zadaniom.
 • Kształcą umiejętność pracy z mapami ogólnogeograficznymi dzięki dużym, czytelnym mapom konturowym.
 • Umożliwiają oswojenie się z formą arkuszy maturalnych.
przejdź do sklepu
Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Seria: Oblicza geografii

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym bez względu na wybrany podręcznik.
 • Ułatwia pracę z mapami dzięki czytelnej i atrakcyjnej formie.
 • Pozwala poszerzać i utrwalać wiedzę niezbędną na egzaminie maturalnym, ponieważ zawiera liczne diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne.
przejdź do sklepu
Oblicza geografii.

Oblicza geografii.

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Seria: Oblicza geografii

„Oblicza geografii. Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy” stanowi zbiór 80 starannie dobranych map społeczno-ekonomicznych oraz ogólnogeograficznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

 • Zapewnia realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Ułatwia pracę z mapami przez  czytelną i atrakcyjną formę.
 • Zapewnia każdemu uczniowi dostęp do aktualnych map dzięki przygotowaniu ich na podstawie nowych danych statystycznych.

Przygotowanie do egzaminu

Teraz matura 2019. Geografia

Teraz matura 2019. Geografia

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Violetta Feliniak
Seria: Teraz Matura

„Teraz matura. Zadania i arkusze maturalne” to publikacja, która stanowi doskonałe wsparcie podczas powtórek materiału w ciągu roku szkolnego oraz przygotowań do egzaminu maturalnego z geografii.

 • Pozwala na solidne przećwiczenie wszystkich niezbędnych umiejętności z geografii dzięki zróżnicowanym pod względem formy i trudności zadaniom maturalnym, pogrupowanym w działy.
 • Umożliwia zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom rozwiązanym krok po kroku. 
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych dzięki licznym samouczkom.
 • Pomaga zapoznać się ze strukturą arkusza maturalnego oraz sprawdzić poziom przygotowania za pomocą Arkuszy maturalnych z odpowiedziami.
przejdź do sklepu
Teraz matura. Geografia.

Teraz matura. Geografia.

Zadania i arkusze maturalne

Autorzy: Violetta Feliniak
Seria: Teraz Matura

„Teraz matura. Zadania i arkusze maturalne” to zaktualizowana publikacja, która stanowi doskonałe wsparcie podczas powtórek materiału w ciągu roku szkolnego oraz przygotowań do egzaminu maturalnego z geografii.

 • Pozwala na solidne przećwiczenie wszystkich niezbędnych umiejętności z geografii dzięki zróżnicowanym pod względem formy i trudności zadaniom maturalnym, pogrupowanym w działy.
 • Umożliwia zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego dzięki zadaniom rozwiązanym krok po kroku. 
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych dzięki licznym samouczkom.
 • Pomaga zapoznać się ze strukturą arkusza maturalnego oraz sprawdzić poziom przygotowania za pomocą Arkuszy maturalnych z odpowiedziami.

przejdź do sklepu

Teraz matura 2019. Geografia

Tuż przed egzaminem

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Beata Woźniak
Seria: Teraz Matura

„Teraz matura. Tuż przed egzaminem” to publikacja, która stanowi doskonałe wsparcie podczas powtórek do matury z geografii w ostatnim okresie przygotowań.

 • Umożliwia przećwiczenie umiejętności pracy z mapą dzięki dodatkowi w postaci czytelnej mapy turystyczno-topograficznej oraz zadaniom do niej.
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych dzięki licznym Samouczkom.
 • Pozwala na zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą zadań rozwiązanych krok po kroku. 
 • Pomaga sprawdzić poziom przygotowania do egzaminu poprzez różnorodne Zadania do samodzielnego rozwiązania.
 • Zapewnia dostęp do dodatkowych zasobów umieszczonych na portalu www.terazmatura.pl dzięki kodom QR.
przejdź do sklepu
Teraz matura. Geografia.

Teraz matura. Geografia.

Tuż przed egzaminem

Autorzy: Jadwiga Brożyńska, Beata Woźniak
Seria: Teraz Matura

„Teraz matura. Tuż przed egzaminem” to zaktualizowana publikacja, która stanowi doskonałe wsparcie podczas powtórek do matury z geografii w ostatnim okresie przygotowań.

 • Umożliwia przećwiczenie umiejętności pracy z mapą dzięki dodatkowi w postaci czytelnej mapy turystyczno-topograficznej oraz zadaniom do niej.
 • Ułatwia opanowanie kluczowych umiejętności matematyczno-geograficznych dzięki licznym Samouczkom.
 • Pozwala na zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania zadań typu maturalnego za pomocą zadań rozwiązanych krok po kroku. 
 • Pomaga sprawdzić poziom przygotowania do egzaminu poprzez różnorodne Zadania do samodzielnego rozwiązania.
 • Zapewnia dostęp do dodatkowych zasobów umieszczonych na portalu www.terazmatura.pl dzięki kodom QR.

 

przejdź do sklepu
Teraz matura 2019. Geografia

Teraz matura 2019. Geografia

Vademecum

Autorzy: Wojciech Błaszczykiewicz, Olga Jerun, Anna Wawrzkowicz
Seria: Teraz Matura
przejdź do sklepu
Teraz matura 2019. Geografia

Teraz matura 2019. Geografia

Vademecum

Autorzy: Wojciech Błaszczykiewicz, Olga Jerun, Anna Wawrzkowicz
Seria: Teraz Matura
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Oblicza geografii” (zakres podstawowy i zakres rozszerzony) znajdą ponad 250 pomocy dydaktycznych:

 • 10 scenariuszy lekcji terenowych,
 • ponad 25 kart pracy,
 • blisko 45 scenariuszy lekcji,
 • multibooki do wszystkich części   

oraz testy, mapy konturowe, artykuły i wiele innych materiałów edukacyjnych.

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne multimedialne podręczniki dla nauczyciela

Elektroniczna wersja podręcznika, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora multimedialnego lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe, takie jak: zdjęcia, animacje, ćwiczenia interaktywne.

pobierz

Scenariusze lekcji terenowych

Scenariusze lekcji terenowych

Inspirujące scenariusze lekcji terenowych z kartami pracy dla zakresu rozszerzonego

Inspirujące scenariusze lekcji terenowych, dzięki którym uczniowie mogą m.in. poznać własny region pod względem przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym.

pobierz

E-mapy i dane ekonomiczne

E-mapy i dane ekonomiczne

Interaktywne narzędzia dostosowane do potrzeb nauczyciela geografii

Interaktywne narzędzia ułatwiające skuteczne kształcenie umiejętności pracy z mapą. Pozwalają ćwiczyć rozwiązywanie najczęściej spotykanych zadań maturalnych oraz ułatwiają prezentowanie treści map na lekcji.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

fiszki.terazmatura.pl

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Artykuły

 

Procesy fizycznogeograficzne – bolączka maturzystów

Analiza wyników „Próbnego egzaminu maturalnego z Nową Erą 2018” z geografii wskazuje, że największy problem sprawiły uczniom zadania związane z rozumieniem i wyjaśnianiem zjawisk oraz procesów fizycznogeograficznych. Szczególnie trudne okazały się zadania z zakresu geomorfologii i geologii.

Zobacz także