SERIA

Poznać przeszłość

 • Umożliwia nauczanie w ujęciu chronologicznym – w taki sposób przedstawiono treści w każdym z prezentowanych wątków tematycznych.
 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych dzięki atrakcyjnym wizualnie infografikom.
 • Pomaga sprawdzać wiedzę poprzez zróżnicowane zadania znajdujące się w „Kartach pracy ucznia”.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji za pomocą kompleksowej obudowy dydaktycznej.
 • Wspomaga realizację podstawy programowej dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów materiałów źródłowych we wszystkich elementach serii.
 • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem poprzez atrakcyjną szatę graficzną, bogaty materiał ilustracyjny i nowoczesne rozwiązania edukacyjne, jak np. multiteka.

Dla ucznia

Poznać przeszłość. Europa i świat

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 659/4/2015
Autorzy: Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

„Poznać przeszłość. Europa i świat” to podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, który w sposób chronologiczny, a jednocześnie w nowoczesnej formie przedstawia, jak kształtowały się relacje między Europą a pozostałymi częściami świata – od starożytności, przez epokę odkryć geograficznych, do czasów obecnych.

 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki oraz ciekawe zdjęcia i ilustracje.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą odpowiednio dobranych materiałów źródłowych i nawiązań do współczesności.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Pomaga w przypomnieniu najważniejszych treści z podstawowego kursu historii za pomocą elementu Przypomnij sobie.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 659/1/2013
Autorzy: Tomasz Maćkowski

„Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” to podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, który w sposób chronologiczny, a jednocześnie w nowoczesnej formie przedstawia historię Polski. Ukazuje dokonania osób, które miały największy wpływ na wydarzenia rozgrywające się na przestrzeni wieków.

 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki oraz ciekawe zdjęcia i ilustracje.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą odpowiednio dobranych materiałów źródłowych i nawiązań do współczesności.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Pomaga w przypomnieniu najważniejszych treści z podstawowego kursu historii za pomocą elementu Przypomnij sobie.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 659/2/2014
Autorzy: Iwona Janicka

„Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” to podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, który w sposób chronologiczny, a jednocześnie w nowoczesnej formie przedstawia zmiany relacji między władzą a społeczeństwem na przestrzeni wieków. Pokazuje też, jak rozwijała się idea obywatelstwa w różnych ustrojach politycznych oraz systemach władzy.

 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki oraz ciekawe zdjęcia i ilustracje.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą odpowiednio dobranych materiałów źródłowych i nawiązań do współczesności.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Pomaga w przypomnieniu najważniejszych treści z podstawowego kursu historii za pomocą elementu Przypomnij sobie.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu
Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 659/3/2014
Autorzy: Jarosław Centek

„Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość” to podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych, który w sposób chronologiczny, a jednocześnie w nowoczesnej formie przedstawia, jak zmieniały się metody prowadzenia wojen na przestrzeni wieków. Pokazuje też znaczenie wybranych konfliktów nie tylko w aspekcie militarnym, lecz także społecznym i gospodarczym.

 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki oraz ciekawe zdjęcia i ilustracje.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą odpowiednio dobranych materiałów źródłowych i nawiązań do współczesności.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem źródłowym, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł i dołączonym do nich zadaniom.
 • Pomaga w przypomnieniu najważniejszych treści z podstawowego kursu historii za pomocą elementu Przypomnij sobie.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów dzięki Podsumowaniom.
przejdź do sklepu
Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory

Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Iwona Janicka

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i ojczyste spory” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.

 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.
 • Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Pozwalają rozwijać wiedzę humanistyczną za pomocą różnorodnych i inspirujących ćwiczeń.
 • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu
Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni

Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni

Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Tomasz Maćkowski

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.

 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.
 • Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Pozwalają rozwijać wiedzę humanistyczną za pomocą różnorodnych i inspirujących ćwiczeń.
 • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu
Poznać przeszłość. Europa i świat

Poznać przeszłość. Europa i świat

Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Tomasz Maćkowski

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Europa i świat” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.

 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.
 • Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Pozwalają rozwijać wiedzę humanistyczną za pomocą różnorodnych i inspirujących ćwiczeń.
 • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu
Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość

Karty pracy ucznia do historii i społeczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Artur Kowalski, Łukasz Męczykowski

Karty pracy ucznia „Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość” to zbiór różnorodnych ćwiczeń, które pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu historii i społeczeństwa.

 • Umożliwiają rozwijanie umiejętności pracy ze źródłami dzięki licznym zadaniom wyposażonym w teksty, mapy, materiał ilustracyjny i dane statystyczne.
 • Pomagają utrwalić omawiane na lekcji informacje dzięki skorelowaniu z podręcznikiem.
 • Pozwalają rozwijać wiedzę humanistyczną za pomocą różnorodnych i inspirujących ćwiczeń.
 • Oszczędzają czas nauczyciela dzięki bogatej ofercie zadań.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Poznać przeszłość” znajdą ponad 200 pomocy dydaktycznych:

 • 125 kart pracy,
 • ponad 40 testów,
 • 22 scenariusze lekcji

oraz projekty edukacyjne i multiteki.

Rekomendowane dla Ciebie

Multiteka

Multiteka

Nowoczesne multimedialne narzędzie będące doskonałym dopełnieniem lekcji

Multiteka zawiera wiele ciekawych wizualnych materiałów m.in.: interaktywne obrazy, utwory muzyczne oraz pokazy slajdów. Dzięki temu treści przedmiotowe są przedstawione w ciekawy sposób, co zwiększa atrakcyjność lekcji.

pobierz

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Zbiór scenariuszy z gotowymi pomysłami lekcji dla nauczyciela

Scenariusze stanowią źródło inspiracji, które można zrealizować podczas omawiania określonych tematów. Dzięki nim nauczyciel jest w stanie zaplanować każdą część lekcji i ma możliwość sprawdzenia wiedzy uczniów za pomocą załączonych kart pracy.

pobierz

Zobacz także