SERIA

Informatyka nie tylko dla uczniów

Pogłębia znajomość zagadnień omawianych w gimnazjum i szkole podstawowej dzięki treściom teoretycznym opowiedzianym w formie przejrzystego wykładu oraz ćwiczeniom umożliwiającym zastosowanie wiedzy w praktyce.

Rozwija wiedzę praktyczną nie tylko w zakresie użytkowania edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i programów graficznych, ale także rozwiązywania problemów z wykorzystaniem podejścia algorytmicznego.

Ułatwia pracę nauczycielowi dzięki arkuszom Interaktywnego Systemu Wspomagania Nauczyciela zamieszczonym na stronie dlanauczyciela.pl oraz plikom do pracy na lekcjach dołączonym do multibooka.

Dla ucznia

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres rozszerzony, tom 1

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres rozszerzony, tom 1

Podręcznik do informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 395/1/2011
Autorzy: Zbigniew Talaga

„Informatyka nie tylko dla uczniów” to podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony do nauczania w zakresie rozszerzonym. W pierwszej części zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące etyki w informatyce, grafiki komputerowej, przetwarzania dźwięku i ruchomych obrazów, sieci komputerowych, a także algorytmiki i programowania.

 • Ułatwia przyswojenie trudnych treści dzięki przedstawieniu ich prostym językiem z wykorzystaniem plików zamieszczonych na stronie informatyka.edu.pl.
 • Pomaga w praktycznym opanowaniu kształconych umiejętności dzięki dużej liczbie zadań o zróżnicowanym poziomie wymagań.
 • Pozwala uczniowi świadomie uczestniczyć w procesie kształcenia dzięki określeniu poziomu wymagań dla każdego paragrafu.
Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy

Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy

Podręcznik do informatyki dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 414/2012/2015
Autorzy: Edward Krawczyński, Maria Wilk, Zbigniew Talaga

„Informatyka nie tylko dla uczniów” to podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony do nauczania w zakresie podstawowym.

 • Ułatwia praktyczne opanowanie kształconych umiejętności dzięki dużej liczbie zadań o zróżnicowanym poziomie wymagań.
 • Pomaga w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów poprzez wykorzystanie narzędzi technologii informacyjnej.
 • Pozwala uczniowi świadomie uczestniczyć w procesie kształcenia dzięki określeniu poziomu wymagań dla każdego paragrafu.
 • Umożliwia efektywną i przyjazną edukację dzięki stopniowaniu trudności oraz łączeniu teorii z praktyką.
IN PG InfUczn cz. 2 ZR Pdr PWN

IN PG InfUczn cz. 2 ZR Pdr PWN

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 395/2/2014
Autorzy: Zbigniew Talaga

„Informatyka nie tylko dla uczniów” to podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych przeznaczony do nauczania w zakresie rozszerzonym. W drugiej części zostały poruszone m.in. zagadnienia dotyczące wybranych problemów algorytmicznych, tworzenia baz danych, języka SQL oraz projektów programistycznych i aplikacji użytkowych.

 • Pomaga w praktycznym opanowaniu kształconych umiejętności dzięki dużej liczbie zadań o zróżnicowanym poziomie wymagań.
 • Ułatwia przygotowanie do matury poprzez czytelne oznaczenia treści obowiązujących na egzaminie maturalnym.
 • Pozwala uczniowi świadomie uczestniczyć w procesie kształcenia dzięki określeniu poziomu wymagań dla każdego paragrafu.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres podstawowy przygotowaliśmy:

 • Interaktywny System Wspierania Nauczyciela,
 • 38 scenariuszy lekcji,
 • multibooka i przewodnik metodyczny

oraz pliki z grafikami, instrukcjami, zadaniami i innymi materiałami edukacyjnymi.

Dla nauczycieli korzystających z serii Informatyka nie tylko dla uczniów. Zakres rozszerzony przygotowaliśmy:

 • Interaktywny System Wspierania Nauczyciela,
 • scenariusze lekcji i projekty programów,
 • multibooka i przewodnik metodyczny

oraz wiele materiałów prezentacyjnych i edukacyjnych umożliwiających prowadzenie atrakcyjnych i inspirujących zajęć.

Pobierz pełną dokumentację z portalu DLANAUCZYCIELA.PL

Rekomendowane dla Ciebie

Multibooki - zakres podstawowy

Multibooki - zakres podstawowy

Nowoczesne podręczniki multimedialne

Zawierają materiały dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania. To multimedialne materiały edukacyjne: pliki, prezentacje, ćwiczenia.

pobierz

Multibooki - zakres rozszerzony

Multibooki - zakres rozszerzony

Nowoczesne podręczniki multimedialne

Zawierają materiały dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomocne w osiąganiu lepszych efektów nauczania. To multimedialne materiały edukacyjne: pliki, opisy projektów, ćwiczenia.

pobierz

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Praktyczne przewodniki z konspektem zajęć

Pomagają zaplanować prowadzenie zajęć w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób. Omawiają przebieg lekcji, zawierają propozycje zadań i ćwiczeń dostosowanych do możliwości uczniów.

pobierz

ISWN

ISWN

Interaktywny System Wspomagania Nauczyciela

Przyjazne, nowatorskie i użyteczne narzędzie dla nauczyciela osadzone na arkuszu kalkulacyjnym MS Office.

pobierz

Zobacz także