SERIA

New Matura Explorer

 • Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego dzięki opracowaniu wszystkich obowiązujących tematów.
 • Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego już od pierwszej lekcji dzięki obecności wszystkich typów zadań maturalnych. 
 • Rozwija wszystkie kluczowe sprawności językowe.
 • Umożliwia praktyczne wykorzystanie języka dzięki licznym ćwiczeniom komunikacyjnym.
 • Utrwala poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym i ćwiczeniom praktycznym.
 • Umożliwia przygotowanie do matury ustnej dzięki przykładowym zestawom na egzamin ustny.
 • Pozwala zaznajomić się z formatem matury pisemnej dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym.
 • Umożliwia opanowanie trudnej sprawności pisania dzięki sekcji Writing Bank opracowanej przez doświadczonego egzaminatora maturalnego.
 • Pozwala powtarzać i utrwalać wiadomości dzięki rozdziałom powtórzeniowym.
 • Umożliwia poznanie świata i poszerzanie horyzontów dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.

Dla ucznia

New Matura Explorer. Część 1

New Matura Explorer. Część 1

Podręcznik do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 698/1/2015
Autorzy: John Hughes, Alina Łubecka, Beata Polit

Podręcznik „New Matura Explorer 1” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do matury oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 

 • Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego, obejmujące wszystkie obowiązujące tematy z podstawy programowej.
 • Umożliwia dokładne i systematyczne poznanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki omówieniu wszystkich strategii egzaminacyjnych.
 • Pozwala w praktyce poznać techniki rozwiązywania zadań maturalnych dzięki ćwiczeniom wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych (w tym na środki językowe).
 • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki przykładowym egzaminom ustnym.
 • Pozwala zaznajomić się z formatem matury pisemnej dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammar Reference, która zawiera wyjaśnienia gramatyki po polsku.
 • Umożliwia opanowanie trudnej sprawności pisania dzięki sekcji Writing Bank opracowanej przez doświadczonego egzaminatora maturalnego, która zawiera przykładowe teksty ze wskazówkami.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym po każdym rozdziale i praktycznym ćwiczeniom.
 • Umożliwia poznanie świata i poszerzanie horyzontów dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.
New Matura Explorer. Część 2

New Matura Explorer. Część 2

Podręcznik do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 698/2/2015
Autorzy: Jon Naunton, Alina Łubecka, Beata Polit

Podręcznik „New Matura Explorer 2” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do matury oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 

 • Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego, obejmujące wszystkie obowiązujące tematy z podstawy programowej.
 • Umożliwia dokładne i systematyczne poznanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki omówieniu wszystkich strategii egzaminacyjnych.
 • Pozwala w praktyce poznać techniki rozwiązywania zadań maturalnych dzięki ćwiczeniom wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych (w tym na środki językowe).
 • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki przykładowym egzaminom ustnym.
 • Pozwala zaznajomić się z formatem matury pisemnej dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammar Reference, która zawiera wyjaśnienia gramatyki po polsku.
 • Umożliwia opanowanie trudnej sprawności pisania dzięki sekcji Writing Bank opracowanej przez doświadczonego egzaminatora maturalnego, która zawiera przykładowe teksty ze wskazówkami.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym po każdym rozdziale i praktycznym ćwiczeniom.
 • Umożliwia poznanie świata i poszerzanie horyzontów dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.
New Matura Explorer. Część 3

New Matura Explorer. Część 3

Podręcznik do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 698/3/2015
Autorzy: John Hughes, Elżbieta Wardyńska, Izabela Michalak, Beata Polit

Podręcznik „New Matura Explorer 3” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do matury oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 

 • Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego, obejmujące wszystkie obowiązujące tematy z podstawy programowej.
 • Umożliwia dokładne i systematyczne poznanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki omówieniu wszystkich strategii egzaminacyjnych.
 • Pozwala w praktyce poznać techniki rozwiązywania zadań maturalnych dzięki ćwiczeniom wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych (w tym na środki językowe).
 • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki przykładowym egzaminom ustnym.
 • Pozwala zaznajomić się z formatem matury pisemnej dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammar Reference, która zawiera wyjaśnienia gramatyki po polsku.
 • Umożliwia opanowanie trudnej sprawności pisania dzięki sekcji Writing Bank opracowanej przez doświadczonego egzaminatora maturalnego, która zawiera przykładowe teksty ze wskazówkami.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym po każdym rozdziale i praktycznym ćwiczeniom.
 • Umożliwia poznanie świata i poszerzanie horyzontów dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.
przejdź do sklepu
New Matura Explorer. Część 4

New Matura Explorer. Część 4

Podręcznik do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 698/4/2015
Autorzy: Paul Dummett, Rebecca Robb Benne, Marta Inglot, Beata Polit

Podręcznik „New Matura Explorer 4” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do matury oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim. Podręcznik spełnia wymóg wieloletniości.

 

 • Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego, obejmujące wszystkie obowiązujące tematy z podstawy programowej.
 • Umożliwia dokładne i systematyczne poznanie technik rozwiązywania zadań maturalnych dzięki omówieniu wszystkich strategii egzaminacyjnych.
 • Pozwala w praktyce poznać techniki rozwiązywania zadań maturalnych dzięki ćwiczeniom wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych (w tym na środki językowe).
 • Umożliwia doskonałe przygotowanie do matury ustnej dzięki przykładowym egzaminom ustnym.
 • Pozwala zaznajomić się z formatem matury pisemnej dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammar Reference, która zawiera wyjaśnienia gramatyki po polsku.
 • Umożliwia opanowanie trudnej sprawności pisania dzięki sekcji Writing Bank opracowanej przez doświadczonego egzaminatora maturalnego, która zawiera przykładowe teksty ze wskazówkami.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom tematycznym po każdym rozdziale i praktycznym ćwiczeniom.
 • Umożliwia poznanie świata i poszerzanie horyzontów dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.
przejdź do sklepu
Matura Explorer Advanced. Część 5

Matura Explorer Advanced. Część 5

Podręcznik z płytą DVD do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Nr dopuszczenia: 262/5/2013
Autorzy: Paul Dammett, Helen Stephenson, John Hughes, Eunice Yeates

Podręcznik „Matura Explorer Advanced” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych gwarantuje doskonałe przygotowanie do matury oraz wspaniałą przygodę z National Geographic i językiem angielskim.

 

 • Umożliwia wszechstronne przygotowanie do egzaminu maturalnego, obejmujące wszystkie obowiązujące tematy z podstawy programowej.
 • Pozwala w praktyce poznać techniki rozwiązywania zadań maturalnych dzięki ćwiczeniom wykorzystującym wszystkie typy zadań maturalnych (w tym na środki językowe).
 • Pozwala zaznajomić się z formatem matury pisemnej i ustnej dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym.
 • Umożliwia powtórzenie i utrwalenie gramatyki dzięki sekcji Grammar Reference (zawierającej wyjaśnienia gramatyki po polsku).
 • Umożliwia opanowanie trudnej sprawności pisania dzięki sekcji Writing Bank opracowanej przez doświadczonego egzaminatora maturalnego, która zawiera przykładowe teksty ze wskazówkami.
 • Pozwala utrwalać poznane słownictwo dzięki słowniczkom po każdym rozdziale.
 • Umożliwia poznanie świata i poszerzanie horyzontów dzięki autentycznym tekstom z magazynu National Geographic.
przejdź do sklepu
New Matura Explorer. Część 1

New Matura Explorer. Część 1

Zeszyt ćwiczeń do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: John Hughes, Hanna Mierzyńska, Alina Łubecka, Anna Milewska

Zeszyt ćwiczeń „New Matura Explorer 1” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (Słuchanie, Czytanie, Środki językowe, Pisanie – cztery strony zadań maturalnych po każdych kolejnych dwóch rozdziałach).

 • Umożliwia opanowanie strategii rozwiązywania zadań maturalnych dzięki praktycznym wskazówkom.
 • Umożliwia przygotowanie do matury pisemnej dzięki sekcjom Extra skills practice, które zawierają zadania maturalne na Słuchanie, Czytanie, Środki językowe i Pisanie.
 • Pozwala utrwalać i powtarzać słownictwo dzięki słowniczkowi, który zawiera trudniejsze słownictwo zarówno z podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń.
 • Daje możliwość samodzielnej pracy w domu dzięki nagraniom przykładowych zadań z egzaminu pisemnego (nagrania online).
 • Zawiera strony ćwiczeniowe do unikatowych filmów National Geographic (Video worksheets).

.

New Matura Explorer. Część 2

New Matura Explorer. Część 2

Zeszyt ćwiczeń do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Jon Naunton, Alina Łubecka, Anna Milewska, Marta Inglot

Zeszyt ćwiczeń „New Matura Explorer 2” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (Słuchanie, Czytanie, Środki językowe, Pisanie – cztery strony zadań maturalnych po każdych kolejnych dwóch rozdziałach).

 • Umożliwia opanowanie strategii rozwiązywania zadań maturalnych dzięki praktycznym wskazówkom.
 • Umożliwia przygotowanie do matury pisemnej dzięki sekcjom Extra skills practice, które zawierają zadania maturalne na Słuchanie, Czytanie, Środki językowe i Pisanie.
 • Pozwala utrwalać i powtarzać słownictwo dzięki słowniczkowi, który zawiera trudniejsze słownictwo zarówno z podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń.
 • Daje możliwość samodzielnej pracy w domu dzięki nagraniom przykładowych zadań z egzaminu pisemnego (nagrania online).
 • Zawiera strony ćwiczeniowe do unikatowych filmów National Geographic (Video worksheets).
New Matura Explorer. Część 3

New Matura Explorer. Część 3

Zeszyt ćwiczeń do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: John Hughes, Joanna Sadowska, Halina Tyliba, Izabela Michalak

Zeszyt ćwiczeń „New Matura Explorer 3” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (Słuchanie, Czytanie, Środki językowe, Pisanie – cztery strony zadań maturalnych po każdych kolejnych dwóch rozdziałach).

 • Umożliwia opanowanie strategii rozwiązywania zadań maturalnych dzięki praktycznym wskazówkom.
 • Umożliwia przygotowanie do matury pisemnej dzięki sekcjom Extra skills practice, które zawierają zadania maturalne na Słuchanie, Czytanie, Środki językowe i Pisanie.
 • Pozwala utrwalać i powtarzać słownictwo dzięki słowniczkowi, który zawiera trudniejsze słownictwo zarówno z podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń.
 • Daje możliwość samodzielnej pracy w domu dzięki nagraniom przykładowych zadań z egzaminu pisemnego (nagrania online).
 • Zawiera strony ćwiczeniowe do unikatowych filmów National Geographic (Video worksheets).
przejdź do sklepu
New Matura Explorer. Część 4

New Matura Explorer. Część 4

Zeszyt ćwiczeń do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Paul Dummett, Joanna Sadowska, Halina Tyliba, Marta Inlot

Zeszyt ćwiczeń „New Matura Explorer 4” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej (Słuchanie, Czytanie, Środki językowe, Pisanie – cztery strony zadań maturalnych po każdych kolejnych dwóch rozdziałach).

 • Umożliwia opanowanie strategii rozwiązywania zadań maturalnych dzięki praktycznym wskazówkom.
 • Umożliwia przygotowanie do matury pisemnej dzięki sekcjom Extra skills practice, które zawierają zadania maturalne na Słuchanie, Czytanie, Środki językowe i Pisanie.
 • Pozwala utrwalać i powtarzać słownictwo dzięki słowniczkowi, który zawiera trudniejsze słownictwo zarówno z podręcznika, jak i zeszytu ćwiczeń.
 • Daje możliwość samodzielnej pracy w domu dzięki nagraniom przykładowych zadań z egzaminu pisemnego (nagrania online).
 • Zawiera strony ćwiczeniowe do unikatowych filmów National Geographic (Video worksheets).
przejdź do sklepu
Matura Explorer Advanced. Część 5

Matura Explorer Advanced. Część 5

Zeszyt ćwiczeń z płytami audio CD do j. angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

Autorzy: Paul Dummett, Eunice Yeats

Zeszyt ćwiczeń „Matura Explorer Advanced” do nauki języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych doskonale utrwala materiał prezentowany w podręczniku i przygotowuje uczniów do wszystkich części matury pisemnej.

 • Umożliwia przygotowanie do matury pisemnej dzięki ćwiczeniom na Słuchanie, Czytanie, Środki językowe i Pisanie.
 • Pozwala opanować umiejętność rozwiązywania zadań na środki językowe dzięki sekcji Matura Transformations.
 • Daje możliwość samodzielnej pracy w domu dzięki nagraniom na płytach audio CD.
przejdź do sklepu

Przygotowanie do egzaminu

Destination Matura

Destination Matura

Repetytorium dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

Autorzy: Marta Inglot, Izabela Michalak, Anna Milewska, Katarzyna Mrozowska-Linda, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit, Anna Rzeźnik, Agnieszka Saramowicz-Garstecka, Halina Tyliba, Stephen Davies

Repetytorium maturalne z języka angielskiego „Destination Matura” Poziom podstawowy z dodatkiem Speaking Ideas. Całkowicie zgodne z wymogami matury w „nowej” formule. Wykorzystuje nowatorskie rozwiązania pomagające trwale zapamiętać poznany materiał.  

 • Umożliwia gruntowne przygotowanie do egzaminu dzięki obszernej części tematycznej (15 modułów tematycznych).
 • Pomaga utrwalić wybrane przez nauczyciela zagadnienia dzięki części referencyjnej, omawiającej strategie maturalne, pisanie i gramatykę.
 • Pozwala oswoić się z formatem egzaminu maturalnego dzięki przykładowym pełnym zestawom egzaminacyjnym na poziomie podstawowym.
 • Ułatwia przygotowanie do matury ustnej dzięki gotowym rozwiązaniom, pomysłom i podpowiedziom do części ustnej egzaminu maturalnego zawartym w dodatku Speaking Ideas.
przejdź do sklepu
Destination Matura

Destination Matura

Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony

Nr dopuszczenia: 888 / 2017
Autorzy: Marta Inglot, Izabela Michalak, Anna Milewska, Katarzyna Mrozowska-Linda, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit, Anna Rzeźnik, Agnieszka Saramowicz-Garstecka, Halina Tyliba, Stephen Davies

Nowe, wieloletnie repetytorium maturalne z języka angielskiego „Destination Matura” Poziom podstawowy i rozszerzony. Całkowicie zgodne z wymogami maturalnymi. Pozwala przygotowywać do egzaminu maturalnego jednocześnie uczniów przygotowujących się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 • Umożliwia jednoczesną pracę z uczniami przygotowującymi się do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym dzięki nowatorskim rozwiązaniom łączącym treści przeznaczone do obu poziomów.
 • Gwarantuje gruntowne przygotowanie do egzaminu dzięki obszernej części tematycznej (15 modułów tematycznych).
 • Pomaga utrwalić wybrane przez nauczyciela zagadnienia dzięki części referencyjnej, omawiającej strategie językowe, pisanie i gramatykę.
 • Ułatwia przygotowanie do matury ustnej dzięki gotowym rozwiązaniom, pomysłom i podpowiedziom do części ustnej egzaminu maturalnego zawartym w sekcji Speaking Ideas.
przejdź do sklepu
Teraz matura. Język angielski

Teraz matura. Język angielski

Arkusze maturalne. Poziom podstawowy

Autorzy: Beata Polit, Ewa Komorowska, Aleksandra Prochalska-Stępień

Publikacja „Teraz matura” – Arkusze maturalne, poziom podstawowy stanowi praktyczne przygotowanie do ustnego i pisemnego egzaminu z języka angielskiego, zgodnie z aktualnymi wymogami egzaminacyjnymi CKE.

 • Pozwala oswoić się z formą egzaminu ustnego dzięki przykładowym zestawom do matury ustnej w wersji dla zdającego oraz egzaminującego.
 • Zapewnia przećwiczenie wszystkich typów zadań występujących na egzaminie maturalnym i sprawdzenie swojego poziomu przygotowania dzięki przykładowym arkuszom egzaminacyjnym dla poziomu podstawowego wraz nagraniami dostępnymi na terazmatura.pl.
 • Ułatwia precyzyjne sprawdzenie zadań dzięki zamieszczonej na końcu transkrypcji nagrań.

 

przejdź do sklepu
Teraz matura. Język angielski

Teraz matura. Język angielski

Arkusze maturalne. Poziom podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Beata Polit, Ewa Komorowska, Aleksandra Prochalska-Stępień

Publikacja „Teraz matura” – Arkusze maturalne, poziom podstawowy i rozszerzony stanowi praktyczne przygotowanie do ustnego i pisemnego egzaminu z języka angielskiego, zgodnie z aktualnymi wymogami egzaminacyjnymi CKE.

 • Pozwala oswoić się z formą egzaminu ustnego dzięki przykładowym zestawom do matury ustnej w wersji dla zdającego oraz egzaminującego.
 • Zapewnia przećwiczenie wszystkich typów zadań występujących na egzaminie maturalnym i sprawdzenie swojego poziomu przygotowania dzięki przykładowym arkuszom egzaminacyjnym dla poziomu podstawowego oraz rozszerzonego wraz nagraniami dostępnymi na terazmatura.pl.
 • Ułatwia precyzyjne sprawdzenie zadań dzięki zamieszczonej na końcu transkrypcji nagrań.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii "New Matura Explorer" przygotowaliśmy:

 • książka nauczyciela w wersji elektronicznej,
 • nagrania i transkrypcje,
 • karty pracy do filmów i wybranych lekcji,
 • multimedia: filmy i oprogramowanie na tablice interaktywne,
 • dodatkowe materiały ćwiczeniowe do egzaminu maturalnego oraz ustne prezentacje,
 • testy i kartkówki w wersjach A i B wraz z kluczem i nagraniami.

Rekomendowane dla Ciebie

Testy i kartkówki

Testy i kartkówki

Testy i kartkówki ułatwiające sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy.

Testy po każdym rozdziale, oraz testy semestralne, roczne i poziomujące wraz z nagraniami i kluczem odpowiedzi oraz kartkówki w wersji A i B pomagają przetestować wiedzę uczniów w łatwy sposób.

pobierz

Filmy

Filmy

Autentyczne materiały National Geographic do wykorzystania w klasie.

Zestaw filmów do wszystkich części serii ułatwia prowadzenie lekcji z wykorzystaniem autentycznego materiału.

pobierz

Oprogramowanie na tablicę interaktywną

Oprogramowanie na tablicę interaktywną

Interaktywny materiał wspomaga wprowadzanie i utrwalanie materiału w interesujący uczniów sposób.

Interaktywny materiał urozmaica zajęcia, a nowa forma ćwiczeń pozwala na przyswajanie wiedzy w bardziej efektywny sposób.

pobierz

Zobacz pełną dokumentację

Zobacz pełną dokumentację

Plany wynikowe, rozkłady materiału, program nauczania i wiele więcej!

Zapoznaj się z pełną dokumentacją dla programu New Matura Explorer na portalu dlanauczyciela.pl. Znajdziesz tam m.in. plany wynikowe, rozkłady materiału, program nauczania i wiele więcej.

sprawdź

E-rozwiązania

Diagnoza przed maturą

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do przeprowadzania próbnych egzaminów.

Czytaj więcej

fiszki.terazmatura.pl

Ucz się lub przeglądaj — kilkaset terminów z definicjami, podzielonych na zestawy tematyczne! Zaloguj się, korzystając z danych do konta na terazmatura.pl.

Czytaj więcej

Zobacz także