SERIA

Krok w przedsiębiorczość

 • Pomaga w omówieniu ważnych problemów dzięki Przykładom.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie wiedzy z poszczególnych lekcji za pomocą elementu To ważne.
 • Usprawnia porządkowanie i utrwalanie wiedzy z przedmiotu dzięki zeszytom ćwiczeń zawierającym ciekawe zadania.
 • Ułatwia prowadzenie lekcji dzięki bogatej obudowie dydaktycznej.

Dla ucznia

Krok w przedsiębiorczość.

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 467/2012/2015
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Podręcznik „Krok w przedsiębiorczość” jest przeznaczony do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym.

 • Pomaga w omawianiu ważnych problemów dzięki tekstom źródłowym O tym się mówi! przedstawiającym przeciwstawne stanowiska.
 • Ułatwia zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce dzięki Przykładom typowych sytuacji rynkowych.
 • Pozwala na zrozumienie wybranych współzależności występujących w przestrzeni geograficznej dzięki elementowi Wokół nas.
 • Umożliwia rzetelne powtórzenie wiedzy z poszczególnych rozdziałów za pomocą Podsumowań.
WYCOFANY Krok w przedsiębiorczość.

WYCOFANY Krok w przedsiębiorczość.

Zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Zeszyt ćwiczeń „Krok w przedsiębiorczość” jest przeznaczony do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera zbiór ponad 150 zadań.

 • Doskonali umiejętności praktyczne poprzez ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów księgowych, wniosków bankowych czy też dokumentów aplikacyjnych.
 • Kształci ważne umiejętności rachunkowe, niezastąpione m.in. w prowadzeniu własnej firmy dzięki, zadaniom obliczeniowym.

Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

W portalu dlanauczyciela.pl nauczyciele pracujący z serią „Krok w przedsiębiorczość” zakres podstawowy znajdą blisko 100 pomocy dydaktycznych:

 • testy do każdego działu (w dwóch wersjach),
 • 7 scenariuszy lekcji,
 • ponad 20 kart pracy,
 • wzory dokumentów

oraz wiele innych materiałów edukacyjnych.

Rekomendowane dla Ciebie

Karty pracy

Karty pracy

Karty pracy „Na dobry początek”

15 pomysłów na niebanalne rozpoczęcie lekcji. Intrygujące zdjęcia czy śmieszne, satyryczne rysunki to główny atut kart, dzięki którym uczeń zostaje wprowadzony w tematykę zajęć.

pobierz

Zobacz także