SERIA

Spotkania z kulturą

 • W czytelny i uporządkowany sposób prezentuje złożoność współczesnej kultury.
 • Pozwala kształcić wymaganą na maturze umiejętność analizy i interpretacji dzieł sztuki oraz zjawisk kulturowych.
 • Inspiruje do współtworzenia kultury i aktywnego w niej uczestnictwa.
 • Ułatwia rozwijanie umiejętności formułowania własnej opinii na dany temat.
 • Pomaga wzbudzić zainteresowanie przedmiotem poprzez odniesienia do rzeczywistości bliskiej uczniom.
 • Umożliwia przeprowadzenie ciekawych zajęć dzięki różnorodnym materiałom dydaktycznym.

Dla ucznia

Spotkania z kulturą

Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum

Nr dopuszczenia: 449/2012
Autorzy: Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska

Podręcznik „Spotkania z kulturą” do wiedzy o kulturze dla liceum ogólnokształcącego i technikum w przystępny sposób zaznajamia z nurtami sztuki współczesnej oraz aktualnymi zjawiskami kulturowymi.

 • Umożliwia kształcenie umiejętności analizowania i interpretowania dzieł sztuki, a także zjawisk kulturowych poprzez zestawienia przydatnych terminów oraz pytań Sprawdź, czy potrafisz.
 • Pozwala rozwijać umiejętność formułowania własnych opinii za pomocą ciekawych tekstów źródłowych i pytań problemowych.
 • Zachęca do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez zróżnicowane zadania praktyczne.
 • Pozwala dostrzec związki pomiędzy różnymi dziedzinami twórczości artystycznej dzięki ćwiczeniom Między sztukami.
Spotkania z kulturą

Spotkania z kulturą

Karty pracy ucznia do omawiania wytworów kultury

Autorzy: praca zbiorowa

Karty pracy do omawiania wytworów kultury „Spotkania z kulturą” to zestawy zadań rozwijających umiejętność analizy dzieł sztuki.

 • Kształtują kompetencje świadomego odbiorcy współczesnej kultury dzięki zadaniom wymagającym opisu i interpretacji różnorodnych dzieł.
 • Pomagają doskonalić umiejętności wyrażania i argumentowania własnego zdania w ramach dyskusji poświęconych konkretnym wytworom kultury.
 • Pozwalają na realizację ćwiczeń w pracy z różnymi seriami podręczników dzięki zastosowaniu uniwersalnych rozwiązań dydaktycznych.
Spotkania z kulturą

Spotkania z kulturą

Karty pracy ucznia z tekstami źródłowymi

Autorzy: praca zbiorowa

Karty pracy z tekstami źródłowymi do podręcznika „Spotkania z kulturą” zawierają materiały i ćwiczenia, które umożliwiają zainicjowanie na lekcji ciekawego dialogu o współczesnej kulturze.

 • Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem dzięki zestawom poleceń do poszczególnych tekstów.
 • Pomagają aktywizować uczniów na zajęciach poprzez teksty i ćwiczenia prowokujące do rozmów o najbardziej interesujących zjawiskach we współczesnej kulturze.
 • Pozwalają na wykorzystanie zadań w pracy z różnymi seriami podręczników dzięki starannemu doborowi materiałów i uniwersalnym rozwiązaniom dydaktycznym.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Spotkania z kulturą” przygotowaliśmy:

 • prezentacje multimedialne gotowe do wykorzystania na zajęciach,
 • bogaty wybór materiałów dydaktycznych, m.in. 32 testy wraz z kluczami odpowiedzi, 17 scenariuszy lekcji i opis 14 metod aktywizujących,

a także program nauczania i plan wynikowy.

Rekomendowane dla Ciebie

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne

Materiały ilustracyjne na lekcje poświęcone najważniejszym zjawiskom kultury współczesnej

Prezentacje dotyczą najważniejszych dziedzin współczesnej sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury i filmu. Każda z nich ułatwia przystępne wprowadzenie do tematu i stanowi atrakcyjne urozmaicenie zajęć.

pobierz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Nieoceniona pomoc w przygotowywaniu i realizowaniu zajęć

Opisy metod aktywizujących zawierają ciekawe pomysły na zajęcia poświęcone konkretnym dziedzinom i zjawiskom kultury współczesnej. Dołączone karty pracy oraz dodatkowe testy pozwalają na systematyczne sprawdzanie wiedzy.

pobierz

Zobacz także