SERIA

Spotkania z kulturą

  • W czytelny i uporządkowany sposób prezentuje złożoność współczesnej kultury.
  • Pozwala kształcić wymaganą na maturze umiejętność analizy i interpretacji dzieł sztuki oraz zjawisk kulturowych.
  • Inspiruje do współtworzenia kultury i aktywnego w niej uczestnictwa.
  • Ułatwia rozwijanie umiejętności formułowania własnej opinii na dany temat.
  • Pomaga wzbudzić zainteresowanie przedmiotem poprzez odniesienia do rzeczywistości bliskiej uczniom.
  • Umożliwia przeprowadzenie ciekawych zajęć dzięki różnorodnym materiałom dydaktycznym.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Spotkania z kulturą” przygotowaliśmy:

  • prezentacje multimedialne gotowe do wykorzystania na zajęciach,
  • bogaty wybór materiałów dydaktycznych, m.in. 32 testy wraz z kluczami odpowiedzi, 17 scenariuszy lekcji i opis 14 metod aktywizujących,

a także program nauczania i plan wynikowy.

Rekomendowane dla Ciebie

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne

Materiały ilustracyjne na lekcje poświęcone najważniejszym zjawiskom kultury współczesnej

Prezentacje dotyczą najważniejszych dziedzin współczesnej sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury i filmu. Każda z nich ułatwia przystępne wprowadzenie do tematu i stanowi atrakcyjne urozmaicenie zajęć.

pobierz

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne

Nieoceniona pomoc w przygotowywaniu i realizowaniu zajęć

Opisy metod aktywizujących zawierają ciekawe pomysły na zajęcia poświęcone konkretnym dziedzinom i zjawiskom kultury współczesnej. Dołączone karty pracy oraz dodatkowe testy pozwalają na systematyczne sprawdzanie wiedzy.

pobierz

Zobacz także