• Stanowi kompendium wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa, łatwej do odnalezienia w podręczniku dzięki zamieszczonemu na jego końcu indeksowi.
 • Ułatwia przekazanie trudnych treści i przyswojenie umiejętności praktycznych, m.in. poprzez wykorzystanie zdjęć, tabel, schematów, wykresów oraz instrukcji postępowania.
 • Umożliwia prowadzenie atrakcyjnych zajęć lekcyjnych opierających się na scenariuszach lekcji zamieszczonych na dlanauczyciela.pl, które zakładają wykorzystanie materiałów prezentacyjnych takich jak m.in. filmy i foliogramy multimedialne.

Dla ucznia

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Nr dopuszczenia: 426/2012/2015
Autorzy: Jarosław Słoma

Podręcznik „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadgimnazjalnych oprócz umiejętności działania ratowniczego i zachowania się w sytuacjach kryzysowych przekazuje wiedzę o systemie obrony państwa, ochronie ludności i obronie cywilnej, zagrożeniach czasu pokoju i czasu wojny oraz współczesnych zagrożeniach zdrowia.

 

 • Ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych dzięki zamieszczeniu w nim schematów, algorytmów postępowania i wielu rysunków poglądowych.
 • Umożliwia szybkie powtórzenie wiedzy dzięki podsumowaniom zamieszczonym po każdym temacie lekcji.
 • Rozbudza zainteresowania ucznia dzięki licznym infografikom, ciekawostkom i odesłaniom do stron internetowych.
przejdź do sklepu
Żyję i działam bezpiecznie

Żyję i działam bezpiecznie

Zeszyt ćwiczeń do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

Autorzy: Jarosław Słoma

Zeszyt ćwiczeń „Żyję i działam bezpiecznie” dla szkół ponadgimnazjalnych, skorelowany z podręcznikiem do edukacji dla bezpieczeństwa z tej serii, zawiera różnorodne zadania o trzech stopniach trudności.

 • Ułatwia utrwalenie wiedzy i umiejętności praktycznych, przekazywanych na lekcji, dzięki prostym zadaniom wymagającym zwięzłej odpowiedzi.
 • Zachęca do samodzielnych poszukiwań informacji dzięki zadaniom z odwołaniami do źródeł innych niż podręcznik.
 • Pozwala połączyć zeszyt ćwiczeń z zeszytem przedmiotowym dzięki miejscu na notatkę na końcu każdego tematu.
przejdź do sklepu

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii Żyję i działam bezpiecznie przygotowaliśmy:

 • scenariusze lekcji do wszystkich tematów z podręcznika,
 • 18 filmów dotyczących pierwszej pomocy oraz zagrożeń czasu wojny,
 • artykuły uzupełniające wiedzę na aktualne tematy z zakresu bezpieczeństwa


oraz przykładowe testy i inne materiały dydaktyczne.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Praktyczna pomoc w prowadzeniu lekcji

Zawierają opis przebiegu lekcji z uwzględnieniem różnych form i metod pracy, które pozwalają zaktywizować ucznia i zaciekawić go przedmiotem. Konspekty poprzedzone są krótkim komentarzem metodycznym.

pobierz

Filmy

Filmy

Atrakcyjne materiały prezentacyjne

Krótkie filmy z dwóch dziedzin omawianych w ramach edukacji dla bezpieczeństwa, dotyczące: zagrożeń czasu wojny oraz zasad udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym i dzieciom, m.in. w przypadku zatrzymania krążenia lub zadławienia.

pobierz

Artykuły

Artykuły

Dla tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej

Omawiają zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze światowym, narodowym i indywidualnym. Podejmują także zagadnienia metodyczne (np. pierwsza pomoc) oraz istotne z perspektywy życia szkoły (ceremoniał szkolny).

pobierz

Zobacz także