Być bliżej uczniów…

Kto z nas choć raz nie usłyszał, że lektury są mało ciekawe, poezja jest nudna, a gramatyka trudna? Chcemy pokazać, że tak wcale nie musi być, dlatego w podręczniku proponujemy różne rozwiązania bliskie uczniom, dostosowane do ich wieku i możliwości percepcyjnych.

Współczesne teksty z literatury młodzieżowej i popularnej

Aby ułatwić zainteresowanie młodych ludzi treściami przedmiotowymi, wybraliśmy fragmenty tekstów kultury, które poruszają aktualne problemy i są bliskie doświadczeniu współczesnej młodzieży. Do refleksji nad omawianymi zagadnieniami i poznawanymi tekstami skłaniają uczniów proste i zarazem różnorodne ćwiczenia „Na początek” i „Po przeczytaniu”.

Intrygujące tytuły

Każdy temat lekcji jest zapowiedzią ciekawej przygody, która może się zdarzyć podczas zajęć. Jest to jeden ze sposobów, żeby zachęcić uczniów do poznania tekstów zamieszczonych w podręczniku.

Wskazówki na marginesach

Pomagamy uczniom zrozumieć poznawane teksty. Dlatego przy lekturach obowiązkowych i trudniejszych utworach dodaliśmy wskazówki ułatwiające przyswajanie i porządkowanie treści oraz wykonywanie ćwiczeń.

Wszystkie rozwiązania

Być bliżej uczniów…

Kto z nas choć raz nie usłyszał, że lektury są mało ciekawe, poezja nudna, a gramatyka trudna? Chcemy pokazać, że tak wcale nie musi być, dlatego w podręczniku proponujemy różne rozwiązania bliskie uczniom, dostosowane do ich wieku i percepcji.

To się naprawdę łatwo czyta

Aby zachęcić uczniów do czytania, w podręczniku zamieściliśmy teksty poruszające współczesne tematy i problemy bliskie młodzieży oraz omówienia popularnych filmów i seriali, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień.

Zaciekawić i zmotywować

Dobra motywacja do nauki to już połowa sukcesu. Dlatego w podręczniku tak dobraliśmy formy przekazu, żeby zainteresować różnych uczniów. Bo każdy uczeń jest dla nas ważny.