Przygotowujemy do pracy z tekstem matematycznym – opowiadania matematyczne w serii Wielka Przygoda 

 
Przedmiot: edukacja wczesnoszkolna | Data spotkania: 07.05 | Rozpoczęcie spotkania: 15:00 | Miejsce spotkania: Online
dr hab. Ewa Swoboda

dr hab. Ewa Swobodaprowadząca spotkanie

Program spotkania

Powszechnie uważa się, że tekstem matematycznym, z którym dziecko zmaga się w nauczaniu wczesnoszkolnym, jest tekst zadania tekstowego. Pierwsze zadania tekstowe są jednak na ogół tak sformułowane, że nie zachęcają do głębokiej analizy, nie motywują do myślenia matematycznego, nie uczą tego, co jest najtrudniejsze – wielokrotnego wracania do tekstu, wybierania i czytania fragmentów, samodzielnego interpretowania, zastanawiania się nad podanymi wielkościami (i ich pełnością dla rozwiązania podanego problemu), reprezentowania przypadków szczególnych. Chcemy na te fakty wyczulać, bazując w podręcznikach serii Wielka Przygoda na tekstach nazywanych przez nas „opowiadaniami matematycznymi”. Jesteśmy przekonani, że jest to propozycja, która od początku nauki pozwoli każdemu dziecku – także temu, który ma większe trudności, na pracę na własnym poziomie, z poczuciem sukcesu, poprzez formę zabawową. Nauczyciel może modyfikować pracę z takim tekstem zgodnie z możliwościami i potrzebami swoich uczniów.


O prowadzącej

Dr hab Ewa Swoboda - profesor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dydaktyk matematyki, nauczyciel akademicki pracujący z przyszłymi nauczycielami matematyki. Autorka cenionych prac o nauczaniu matematyki. Współautorka edukacji matematycznej w serii „Wielka Przygoda”.