SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu.

 
Przedmiot: ponadprzedmiotowe | Data spotkania: 19.05 | Rozpoczęcie spotkania: 16:00 | Miejsce spotkania: Online

Program spotkania

  • Jak motywować ucznia do pracy przy komputerze?
  • Jak zorganizować pracę z dzieckiem, które nie jest w stanie samodzielnie pracować przy komputerze?
  • Jak zaradzić problemom z koncentracją uwagi?
  • Czy komputer jest atrakcją czy narzędziem do pracy?
  • Zapracowany lub nie radzący sobie z sytuacją rodzic?


O prowadzącej

Agata Burczyk - nauczycielka i pedagog specjalny, współautorka programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze SPE, szczególnie ze spektrum autyzmu.