Produkty eduSensus dostępne w sklepie Nowej Ery - zamów z 10% rabatem!

Nasza oferta

LOGOPEDIA PRO

LOGOPEDIA PRO

Ceniona na rynku seria profesjonalnych logopedycznych programów multimedialnych wspierających profilaktykę, diagnozę oraz terapię większości zaburzeń mowy i języka.

Czytaj więcej

DYSLEKSJA PRO

DYSLEKSJA PRO

Multimedialne oprogramowanie wspomagające profilaktykę oraz terapię trudności w czytaniu i pisaniu.

Czytaj więcej

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

WSPOMAGANIE ROZWOJU PRO

Seria programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Czytaj więcej

UWAGA SŁUCHOWA PRO

UWAGA SŁUCHOWA PRO

Innowacyjny system do treningu uwagi słuchowej oparty o założenia metody prof. Alfreda Tomatisa to kompleksowe rozwiązanie pozwalające prowadzić skuteczną terapię audio-psycho-lingwistyczną.

Czytaj więcej

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

Czytaj więcej

Lekcjotek@

Lekcjotek@

Bogata baza pomysłów na prowadzenie zajęć dydaktycznych stworzona z myślą o pełnym wykorzystaniu możliwości tablicy interaktywnej lub rzutnika multimedialnego.

Czytaj więcej

Przedszkole

Przedszkole

Oprogramowanie multimedialne wspierające proces dydaktyczny dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czytaj więcej

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Oprogramowanie multimedialne wspierające proces dydaktyczny dzieci w wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czytaj więcej

Filmy

dr Anna Walencik-Topiłko

dr Anna Walencik-TopiłkoDoktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny

Metody terapii logopedycznej - od teorii do praktyki

RETRANSMISJA WEBINARIUM ROZPOCZYNA SIĘ OD 5:30.

W logopedii funkcjonuje duży zakres metod wykorzystywanych w terapii – część z nich pełni rolę podstawową, część wspomagającą w działaniu specjalistycznym. O ich doborze i proporcjach decyduje rodzaj i stopień zaburzenia komunikacji językowej, jego etiologia, wiek pacjenta, ale też i wiedza oraz możliwości samego logopedy. Specjalista musi wykazać się biegłą znajomością metod, aby zaproponować optymalny plan terapii. Powinien również w sposób klarowny i przejrzysty metody te tłumaczyć i stosować – tak, by sam pacjent i jego bliscy współuczestniczyli efektywnie w procesie terapeutycznym.

dr Joanna Wichlińska-Pakirska

dr Joanna Wichlińska-PakirskaPsycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, neuroterapeuta metody Tomatisa, doktor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista psychologii klinicznej i edukacji

Kamienie milowe rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego

RETRANSMISJA WEBINARIUM ROZPOCZYNA SIĘ OD 8:59 

Kamienie milowe rozwoju dziecka przedszkolnego i wczesnoszkolnego w kontekście osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej. Gdzie leżą przyczyny zaburzeń tego okresu?

Podczas webinarium omówiono następujące zagadnienia:

1. Gdzie leży początek rozwoju intelektualnego człowieka? Geny czy wychowanie? Rozwój prenatalny dziecka jako początek drogi prawidłowego kształtowania się OUN. Inteligencja płynna i skrystalizowana.

2. Rozwój psychomotoryczny jako początek nauki czytania, pisania i liczenia. Czas pierwszych kroków, siadania, raczkowania, pierwszych słów jako kamień milowy w drodze do prawidłowej nauki szkolnej Zabawy i zabawki jako elementy stymulacji sensorycznej. W co się bawić, czym się bawić, czego unikać? Stymulacja sensoryczna dziecka jako istotny element rozwoju poznawczego.

3. Dieta jako istotny czynnik wpływu na procesy poznawcze dziecka. 6 elementów diety wpływających negatywnie na rozwój OUN. Dieta słoiczkowa i gotowych produktów.

4. Emocje jako element niezbędny w osiągnięciu gotowości szkolnej. Relacja rodzic-dziecko (4 wychowawcze typy rodzin). Relacje dziecko-rówieśnicy. Obowiązki i zadania rozwojowe dziecka

Czytaj więcej
Katarzyna Sirak

Katarzyna SirakPedagog specjalny, kierownik rozwoju produktów eduSensus

Postawy, potrzeby, wartości w pracy z uczniami

Część 1 cyklu "Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej"

  • W jaki sposób pielęgnować szkolne relacje społeczne
  •  Jak pomoc dziecku odnaleźć swoją rolę w klasie i w szkole
  • Jak dopasować program do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Katarzyna Sirak

Katarzyna SirakPedagog specjalny, kierownik rozwoju produktów eduSensus

Postawa nauczyciela, a potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Część 2 cyklu "Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej"

  • Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?
  • Jak zbudować płaszczyznę porozumienia z rodzicem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
  • Dlaczego warto zapoznać się z dokumentacja medyczną dziecka?

Zobacz także