• Ułatwia organizację pracy dzięki podziałowi na dwa osobne podręczniki do kształcenia językowego i literacko-kulturowego oraz kalendarzowy układ treści w części I podręcznika.
  • Kształci umiejętności poprawnego porozumiewania się w mowie i w piśmie poprzez liczne ćwiczenia komunikacyjne, redakcyjne i wzory form wypowiedzi.
  • Rozwija wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, zachęcając do obcowania z interesującymi, a zarazem bliskimi dzieciom tekstami kultury.
  • Umożliwia indywidualizację nauczania dzięki odpowiedniemu doborowi różnorodnych ćwiczeń do każdego tekstu i zagadnienia.

Dla ucznia

Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Wróbel

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy szóstej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

  • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
  • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Słowa na start!”.
  • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Słowa na start!” przygotowaliśmy prawie 300 plików z pomocami dydaktycznymi:

  • 144 scenariusze lekcji,
  • ponad 60 testów i sprawdzianów,
  • multibooki dla wszystkich klas

oraz karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, gry dydaktyczne, scenariusze przedstawień szkolnych, propozycje projektów edukacyjnych do zrealizowania na zajęciach i wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Prezentują interesujące sposoby prowadzenia zajęć

Scenariusze zawierają szczegółowo opracowane propozycje realizacji treści z podręcznika: zagadnień literackich i językowych oraz tematów poświęconych tekstom kultury, np. filmom i spektaklom teatralnym.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne podręczniki multimedialne dla nauczyciela

Każdy multibook to wyjątkowa kompilacja podręcznika i zasobów multimedialnych, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

Innowacyjne elektroniczne podręczniki przeznaczone na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie inspirujących lekcji z magazynem "National Geographic Odkrywca".

Czytaj więcej

Zobacz także