• Ułatwia organizację pracy dzięki podziałowi na dwa osobne podręczniki do kształcenia językowego i literacko-kulturowego oraz kalendarzowy układ treści w części I podręcznika.
 • Kształci umiejętności poprawnego porozumiewania się w mowie i w piśmie poprzez liczne ćwiczenia komunikacyjne, redakcyjne i wzory form wypowiedzi.
 • Rozwija wyobraźnię i wrażliwość artystyczną, zachęcając do obcowania z interesującymi, a zarazem bliskimi dzieciom tekstami kultury.
 • Umożliwia indywidualizację nauczania dzięki odpowiedniemu doborowi różnorodnych ćwiczeń do każdego tekstu i zagadnienia.

Dla ucznia

Słowa na start! Klasa 6, część 1

Słowa na start! Klasa 6, część 1

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe

Nr dopuszczenia: 338/5/2014/2016
Autorzy: Marlena Derlukiewicz
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (część 1) zawiera niezbędne treści z kształcenia literackiego i kulturowego. Układ zagadnień został skorelowany z kalendarzem – każdemu rozdziałowi odpowiadają dwa kolejne miesiące.

 • Rozwija wrażliwość ucznia i pobudza jego ciekawość dzięki różnorodnym tekstom kultury.
 • Zachęca do wyrażania własnych opinii oraz uczy pracy zespołowej – kształceniu tych umiejętności służą zadania Myślę, że… i W grupie.
 • Pobudza do twórczego myślenia – przede wszystkim poprzez Ćwiczenia na start! i polecenia Mam pomysł…
 • Kształci umiejętności właściwego porozumiewania się w mowie i piśmie dzięki informacjom zamieszczonym w Radach dla…
 • Prezentuje zasady poprawnej pisowni na atrakcyjnych, niekonwencjonalnych rozkładówkach Na tropie ortografii.
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym po każdym rozdziale.
przejdź do sklepu
Słowa na start! Klasa 6, część 2

Słowa na start! Klasa 6, część 2

Podręcznik do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Kształcenie językowe

Nr dopuszczenia: 338/6/2014/2016
Autorzy: Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz
Seria: Słowa na start!

Podręcznik „Słowa na start!” do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej (część 2) w przystępny i skuteczny sposób rozwija kompetencje językowe uczniów. Jego konstrukcja – jeden temat odpowiada jednej godzinie lekcyjnej – ułatwia organizację pracy. 

 • Umożliwia wykorzystanie zdobytych umiejętności w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych dzięki funkcjonalnemu ujęciu treści językowych. 
 • Kształci umiejętność porozumiewania się w mowie i piśmie poprzez treści i ćwiczenia zawarte w rozdziałach Jak się porozumiewać? i Jak tworzyć wypowiedzi?.  
 • Pozwala na przyswojenie i utrwalenie najważniejszych zasad ortograficznych dzięki różnorodnym zadaniom i przejrzystej prezentacji wiadomości.     
 • Ułatwia sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzięki modułom Czy już wiesz?, Czy już potrafisz? zamieszczonym na końcu każdego rozdziału.
przejdź do sklepu
Słowa na start! Klasa 6

Słowa na start! Klasa 6

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla szkoły podstawowej. Publikacja z kodami QR

Autorzy: praca zbiorowa
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Słowa na start!” dla klasy szóstej szkoły podstawowej zawiera ćwiczenia skorelowane z podręcznikiem. Utrwalają one umiejętności i wiedzę z zakresu kształcenia językowego oraz ułatwiają zrozumienie roli środków artystycznego wyrazu w utworach literackich.

 • Pozwala na ćwiczenie poprawnej pisowni dzięki licznym zadaniom ortograficznym.
 • Zawiera odsyłacze do dodatkowych materiałów (wiadomości teoretycznych, wskazówek pomagających w rozwiązywaniu zadań, ćwiczeń oraz zasobów multimedialnych) w postaci kodów QR.
 • Ćwiczy spostrzegawczość i koncentrację dzięki Ćwiczeniom na start! mającym formę łamigłówek.
 • Ułatwia realizację poleceń za sprawą Dobrych rad zawierających przydatne wskazówki.
 • Utrwala najważniejsze zagadnienia za pomocą podsumowań zamieszczonych na końcu każdego rozdziału.
 • Pomaga w utrzymaniu zaangażowania uczniów zdolniejszych dzięki zadaniom Dla dociekliwych, charakteryzującym się wyższym poziomem trudności.
 • Ułatwia odnajdywanie ćwiczeń skorelowanych z danym zagadnieniem z podręcznika za sprawą czytelnej nawigacji.
przejdź do sklepu
Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Słowa na start! Radzę sobie coraz lepiej. Klasa 6

Ćwiczenia w nauce czytania i pisania dla szkoły podstawowej

Autorzy: Joanna Wróbel
Seria: Słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej” dla klasy szóstej został przygotowany z myślą o uczniach z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Położono w nim nacisk na usprawnianie funkcji warunkujących opanowanie tych złożonych umiejętności.

 • Umożliwia pracę z uczniami, którym nauka języka polskiego sprawia trudność, dzięki odpowiednim ćwiczeniom terapeutycznym i utrwalającym.
 • Zawiera zadania rozwijające umiejętność czytania ze zrozumieniem, opracowane na podstawie fragmentów utworów pochodzących z podręcznika „Słowa na start!”.
 • Rozwija kreatywne myślenie, twórcze podejście do materiału ilustracyjnego oraz umiejętność samodzielnego pisania tekstów na zadany temat poprzez zróżnicowane, właściwie dobrane ćwiczenia.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli pracujących z serią „Słowa na start!” przygotowaliśmy prawie 300 plików z pomocami dydaktycznymi:

 • 144 scenariusze lekcji,
 • ponad 60 testów i sprawdzianów,
 • multibooki dla wszystkich klas

oraz karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, gry dydaktyczne, scenariusze przedstawień szkolnych, propozycje projektów edukacyjnych do zrealizowania na zajęciach i wiele innych potrzebnych materiałów.

Rekomendowane dla Ciebie

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Prezentują interesujące sposoby prowadzenia zajęć

Scenariusze zawierają szczegółowo opracowane propozycje realizacji treści z podręcznika: zagadnień literackich i językowych oraz tematów poświęconych tekstom kultury, np. filmom i spektaklom teatralnym.

pobierz

Multibooki

Multibooki

Nowoczesne podręczniki multimedialne dla nauczyciela

Każdy multibook to wyjątkowa kompilacja podręcznika i zasobów multimedialnych, którą można prezentować za pomocą komputera i projektora lub tablicy interaktywnej. Zawiera materiały dodatkowe: zdjęcia, filmy, nagrania, ciekawostki.

pobierz

E-rozwiązania

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych dla nauczycieli i dyrektorów, służący do cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów.

Czytaj więcej

E-booki

Innowacyjne elektroniczne podręczniki przeznaczone na urządzenia mobilne oraz komputery stacjonarne.

Czytaj więcej

Do ćwiczenia

Baza filmów, animacji, dodatkowych treści i zadań. Treści dostępne są po wpisaniu kodów z zeszytów ćwiczeń.

Czytaj więcej

Multimedialna Teczka Nauczyciela

Zawiera materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie inspirujących lekcji z magazynem "National Geographic Odkrywca".

Czytaj więcej

Zobacz także