• Skutecznie zaznajamia z wymaganymi treściami dzięki przejściu od praktyki do teorii.
 • Umożliwia doskonalenie praktycznych umiejętności – śpiewu, gry na instrumentach, ruchu przy muzyce i świadomego słuchania utworów muzycznych.
 • Sprzyja wszechstronnemu umuzykalnieniu uczniów dzięki starannemu dobraniu utworów do grania i śpiewania oraz propozycjom literatury muzycznej do słuchania.
 • Ułatwia utrwalanie umiejętności i wiedzy poprzez cykliczne warsztaty muzyczne.

Dla ucznia

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 589/1/2012/2015
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” wyróżnia się kalendarzowym układem treści. Jeden temat w podręczniku to jedna lekcja w szkole.

 • Umożliwia skuteczne pogłębianie i utrwalanie wiedzy dzięki atrakcyjnym ćwiczeniom i zabawom.
 • Pobudza do aktywności i motywuje do rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez inspirujące zadania twórcze.
 • Sprzyja wszechstronnemu umuzykalnieniu za pomocą starannie przygotowanej kolekcji utworów do grania i śpiewania oraz propozycji literatury muzycznej do słuchania.
 • Zapewnia bogaty materiał do nauki podstawowych umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.
 • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
 • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.

Lekcja muzyki

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 589/2/2013/2015
Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” wyróżnia się kalendarzowym układem treści. Jeden temat to jedna lekcja w szkole, co ułatwia przygotowanie i organizację zajęć.

 • Umożliwia skuteczne nauczanie dzięki atrakcyjnym ćwiczeniom i zabawom.
 • Pobudza uczniów do aktywności na lekcji i motywuje do rozwijania muzycznych zainteresowań poprzez inspirujące zadania twórcze.
 • Sprzyja wszechstronnemu umuzykalnieniu za pomocą starannie przygotowanej kolekcji utworów do grania i śpiewania oraz propozycji literatury muzycznej do słuchania.
 • Zapewnia bogaty materiał do nauki podstawowych umiejętności muzycznych dzięki zestawowi dodatkowych piosenek oraz utworów instrumentalnych wraz z tabelą chwytów fletowych.
 • Zaznajamia z zagadnieniami muzycznymi poprzez atrakcyjne infografiki.
 • Wspomaga systematyczne utrwalanie umiejętności i wiedzy dzięki cyklicznym warsztatom muzycznym.

Lekcja muzyki

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” zawiera m.in. polecenia polegające na pisaniu i czytaniu nut, związane ze słuchaniem utworów muzycznych, dotyczące rysowania i ilustrowania muzyki, a także ułatwiające powtórzenie i uporządkowanie wiadomości.

 • Umożliwia utrwalanie wiedzy i systematyczne rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez korelację z podręcznikiem „Lekcja muzyki 4”.
 • Zachęca do doskonalenia umiejętności opanowanych na lekcjach za pomocą zadań w atrakcyjnej, zróżnicowanej formie.
 • Skutecznie zastępuje zeszyt przedmiotowy dzięki obecności miejsca na notatki i pisanie nut.

Lekcja muzyki

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy: Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej „Lekcja muzyki” zawiera m.in. polecenia polegające na pisaniu i czytaniu nut, związane ze słuchaniem utworów muzycznych, dotyczące rysowania i ilustrowania muzyki, a także ułatwiające powtórzenie i uporządkowanie wiadomości.

 • Umożliwia utrwalanie wiedzy i systematyczne rozwijanie umiejętności muzycznych poprzez korelację z podręcznikiem „Lekcja muzyki 5”.
 • Zachęca do doskonalenia umiejętności opanowanych na lekcjach za pomocą zadań w atrakcyjnej, zróżnicowanej formie.
 • Skutecznie zastępuje zeszyt przedmiotowy dzięki obecności miejsca na notatki i pisanie nut.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii „Lekcja muzyki” przygotowaliśmy:

 • ponad 250 nagrań utworów muzycznych oraz piosenek i kompozycji instrumentalnych do wykonania na zajęciach,
 • blisko 100 scenariuszy zawierających pomysły na realizację wszystkich zagadnień z podręcznika,
 • publikację „Zatańczmy”,
 • aplikację „Puzzle rytmiczne”

oraz karty pracy, dodatkowe ćwiczenia, program nauczania i rozkład materiału.

Rekomendowane dla Ciebie

Nagrania muzyczne

Nagrania muzyczne

Utwory wykorzystywane na zajęciach dostępne do pobrania

Wśród nagrań można znaleźć przykłady muzyki klasycznej, piosenki i kompozycje instrumentalne do wykonania na lekcji oraz prezentacje dźwięków i ich sekwencji granych na flecie.

pobierz

„Zatańczmy”

„Zatańczmy”

Dodatek do nauki tańca w klasach 4–6 szkoły podstawowej

Publikacja zawiera szczegółowe omówienia tańców narodowych, ludowych i popularnych oraz ilustrowane opisy kroków i figur. Inspiracją do przeprowadzenia ciekawych zajęć będą propozycje układów tanecznych do zrealizowania z uczniami.

pobierz

„Puzzle rytmiczne”

„Puzzle rytmiczne”

Aplikacja służąca do ćwiczenia podstawowych umiejętności muzycznych

Interaktywna gra pozwala w atrakcyjny sposób utrwalać najważniejsze zagadnienia poznane na lekcjach muzyki. Podczas układania własnych utworów rytmicznych uczniowie rozwijają umiejętności czytania nut i rozpoznawania metrum.

pobierz

Zobacz także