SERIA

Jak to działa?

 • Kształci praktyczne umiejętności i zdolności manualne dzięki zadaniom praktycznym zamieszczonym w podręczniku i materiałach dla nauczycieli.
 • Motywuje uczniów do poszukiwań oraz zachęca do działań w grupach dzięki propozycjom zabaw, doświadczeń oraz zadań o charakterze projektowym.
 • Rozbudza inwencję twórczą dzięki ćwiczeniom wymagającym od ucznia wykazania się pomysłowością.
 • Zawiera obszerne opracowanie zagadnień z wychowania komunikacyjnego, m.in. opisy zadań praktycznych oraz testy wzorowane na stosowanych podczas egzaminu na kartę rowerową.
 • Uczy podstaw rysunku technicznego dzięki licznym ćwiczeniom wraz z siatkami ułatwiającymi rysowanie m.in. rzutów prostokątnych i aksonometrycznych.
 • Ułatwia prowadzenie ciekawych zajęć z wykorzystaniem infografik i scenariuszy lekcji do wybranych tematów.

Dla ucznia

Jak to działa? Klasa 4

Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 295/2010/2014
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej z serii „Jak to działa?” opisuje zagadnienia związane z bezpiecznym zachowaniem w środowisku bliskim uczniowi oraz z treści z zakresu wychowania komunikacyjnego.

 • Przekazuje treści programowe w atrakcyjnej formie, m.in. infografik, schematów i rebusów.
 • Zachęca do aktywnego zdobywania wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się w ruchu drogowym dzięki Zabawom oraz dodatkowym ćwiczeniom Mam pomysł.
 • Kształtuje zdolności manualne uczniów dzięki instrukcjom To takie proste!, które wyjaśniają, jak krok po kroku własnoręcznie wykonać oryginalne przedmioty i pomoce.
 • Inspiruje do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce dzięki poleceniom Czy już potrafisz?.

Jak to działa?

Klasa 5 Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 295/2/2010/2015
Autorzy: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej z serii „Jak to działa?” omawia tematy dotyczące właściwości materiałów: papieru, drewna, metalu i tworzyw sztucznych, a także podstawowe zagadnienia rysunku technicznego – pismo i szkice techniczne.

 • Przekazuje treści programowe w atrakcyjnej formie, m.in. infografik, schematów i zagadek logicznych.
 • Kształci umiejętność opisywania środowiska technicznego, w którym funkcjonuje uczeń, poprzez liczne ćwiczenia odwołujące się do jego codziennych doświadczeń.
 • Zachęca do aktywnego zdobywania wiedzy dzięki Zabawom oraz dodatkowym ćwiczeniom Mam pomysł.
 • Kształtuje zdolności manualne uczniów dzięki instrukcjom To takie proste!, które wyjaśniają, jak krok po kroku własnoręcznie wykonać oryginalne przedmioty i pomoce.
 • Inspiruje do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce dzięki poleceniom Czy już potrafisz?.

Dla nauczyciela

Portal dlanauczyciela.pl

Dla nauczycieli korzystających z serii Jak to działa przygotowaliśmy:

 • 23 karty pracy,
 • 10 doświadczeń i 7 zadań praktycznych z instrukcjami,
 • scenariusze lekcji, foliogramy i bibliotekę pomocy dydaktycznych.
Rekomendowane dla Ciebie

Zadania praktyczne

Zadania praktyczne

Projekty wraz z instrukcjami

Materiały dostosowane do wieku i percepcji uczniów, pomagające uatrakcyjnić lekcje zajęć technicznych. Zawierają opisy praktycznych rozwiązań i listę niezbędnych pomocy.

pobierz

Scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji

Praktyczne przewodniki z konspektem zajęć

Pomagają zaplanować prowadzenie zajęć w ciekawy i atrakcyjny dla uczniów sposób. Omawiają przebieg lekcji, metody prowadzenia zajęć i niezbędne pomoce, zawierają propozycje zadań i ćwiczeń dostosowanych do możliwości uczniów.

pobierz

Doświadczenia

Doświadczenia

Scenariusze doświadczeń do przeprowadzenia przez uczniów

Użyteczne narzędzie dla nauczyciela, wspomagające prowadzenie zajęć technicznych. Opisy doświadczeń badających właściwości materiałów skorelowano z treścią podręcznika.

pobierz

Zobacz także